Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 42 | 7(496) | 26-29

Article title

NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ NA RYNKU PRACY W POLSCE

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
GENDER INEQUALITIES IN THE LABOUR MARKET IN POLAND

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto problematykę nierówności na rynku pracy ze względu na płeć w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Dokonano analizy rzeczywistej i skorygowanej luki płacowej oraz nierówności związanych z zatrudnieniem na wyższych stanowiskach menedżerskich. Wykorzystano dane Eurostatu, OECD, GUS-u i opublikowane wyniki badań przeprowadzonych przez innych autorów. Analiza umożliwiła sformułowanie wniosków o występujących w Polsce: niewielkiej i malejącej w czasie luce dochodowej oraz istotnych nierówności­ach ze względu na płeć w dostępie do wysokich stanowisk zarządczych.
EN
In the article gender inequalities in Polish labour market have been investigated in compari­son to other European Union countries. Observed and adjusted gender pay gap, as well as gender inequalities regarding access to top managerial positions, have been analysed. Data from Eurostat, OECD and Polish Central Statisttical Office, as well as findings from studies by other authors, have been discussed. The article concludes that the gender pay gap in Poland is relatively small and decreasing, and that there are significant gender inequalities in access to top managerial positions.

Year

Volume

42

Issue

Pages

26-29

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Atkinson A.B. (2007), The Distribution of in OECD Countries, „International Labour Review”, Vol. 146, No. 1–2.
 • Balcerzak-Paradowska B., Graniewska D., Kołaczek B., Mirosław J. (2014), Kobiety na stanowisku kierowniczym. Polska na tle Unii Europejskiej i OECDO, w: Balcerzak-Paradowska B. (red. nauk.), Kobiety na stanowisku kierowniczym w sektorze publicznym. Sytuacja zawodowa i rodzinna, CPS Dialog-IPiSS, Warszawa.
 • Cha Y., Weeden K.A. (2014), Overwork and the Slow Convergence in the Gender Gap in Wages, „American Sociological Review”, published online before print.
 • Christofides L.N., Polycarpou A., Vrachimis K. (2013), Gender wage gaps, ‘sticky floors’ and ‘glass ceilings’ in Europe, „Labour Economics”, Vol. 21.
 • Cukrowska-Torzewska E. (2014), Gender Pay Gap in Poland, „Infos” nr 19 (179), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • European Commission (2013), Women and Men in Leadership Positions in the European Union, Luxembourg.
 • Eurostat (2015a), Statistics on Income and Living Conditions, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc [dostęp 4.05.2015].
 • Eurostat (2015b), Gender Pay Gap Statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics [dostęp 4.05.2015].
 • Goldin C. (2014), A Grand Gender Convergence: Its Last Chapter, „American Economic Review”, Vol. 104, No. 4.
 • Goraus K., Tyrowicz J. (2014), Gender Wage Gap in Poland – Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics?, Faculty of Economic Sciences Working Papers No 11 (128).
 • GUS (2014), Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 r., Warszawa.
 • ILO (2015), ILO Global Wage Report 2014/2015. Wages and Income Inequality, Geneva.
 • Oczki J. (2014), Nierówności na rynku pracy w Polsce, w: B. Kłos, J. Szymańczak (red.), Nierówności społeczne w Polsce, Biuro Analiz Sejmowych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • OECD (2012), Income Distribution Data Review – Poland, OECD, Paris, http://www.oecd.org/els/soc/OECDIncomeDistributionDataReview-Poland.pdf [dostęp 4.05.2015].
 • OECD (2014), OECD Economic Surveys. Poland, OECD, Paris.
 • Olivetti C., Petrongolo B. (2014), Gender Gaps across Countries and Skills: Demand, Supply and the Industry Structure, „Review of Economic Dynamics”, Vol. 17, No. 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4487e72-5b5a-4d60-8825-9eba1a187b07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.