Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 5 | 40-57

Article title

Usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie

Content

Title variants

EN
Premium Rate Services

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia przyczyny i następstwa nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 2011 roku w zakresie warunków świadczenia usług o podwyższonej opłacie, w skład których obok usługi telekomunikacyjnej wchodzi dodatkowe świadczenie. Masowe naruszenia interesów użytkowników i niepowodzenie samoregulacji spowodowało wprowadzenie środków daleko wykraczających poza wymagania ochronne Unii Europejskiej. Dokonano analizy obowiązków informacyjnych dostawców przy promocji usług o podwyższonej opłacie, zawieraniu umowy i w czasie korzystania z usług. Omówiono środki zapewniające osobom korzystającym z tych usług możliwości kontroli nad wydatkami. Przedstawiono kompetencje regulatora dotyczące egzekwowania obowiązków dostawców tych usług oraz wykonawców świadczeń dodatkowych.
EN
This paper aims to present grounds and results of the 2011 amendment of Telecommunications Law concerning provisions on the delivery of prime rate services, that combine the telecommunications service with value added service. Extensive infringements of users’ rights and failure of selfregulation initiatives resulted in the introduction of protective regulations exceeding the requirements of the European Union. The analyze regards the suppliers’ information obligations related to the promotion of those services, conclusion of service contract and the process of service provision. The article addresses measures that provide users of premium rate services with controls over the amount of expenses related to the service. The competences of the regulator aimed at the enforcement of obligations imposed on telecommunications service providers and suppliers of value added part of the service were discussed in detail.

Year

Volume

1

Issue

5

Pages

40-57

Physical description

Dates

published
2012-11-26

Contributors

 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

References

 • Engel-Flechsig S., Maennel F.A., Tettenborn A., Informations- und Kommunikationsdienstegesetz, Monachium 2001
 • Huber P.W., Kellog M. K., Thorne J., Federal Telecommunications Law, Nowy Jork, 1999
 • Konarski X., Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warszawa 2004
 • Kawałek K., Rogalski M., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2010
 • Krasuski A., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa 2008
 • Lodder A.R., Kaspersen H., e-Directives: Guide to European Union Law on E-Commerce, Kluwer Law International, 2001
 • Murawska-Najmiec E., Rostek H., Stępka P., Woźniak A., Usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie w przekazach telewizyjnych i radiowych – rola organów regulacyjnych w wybranych państwach europejskich, Analizy Biura KRRiT, 7/2010
 • Piątek S., Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej, Warszawa 2011
 • Piątek S., Usługa telekomunikacyjna, Przegląd Telekomunikacyjny 5/2007
 • Piecuch I., Kara na loterii, Prawo i Regulacje Świata Telekomunikacji i Mediów, 6/2012
 • Rogalski M., Steppa J., Świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym, [w]: Rogalski M. (red.), Prawo telekomunikacyjne, Warszawa 2011

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c44ff21b-a8e3-43bc-97f8-da7853fc70fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.