Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 14 | 2 | 23-46

Article title

Praca dzieci w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, norm ją regulujących oraz wytycznych sprawozdawczości pozafinansowej

Authors

Content

Title variants

EN
Child labor in the concept of corporate social responsibility standards and non-financial reporting guidelines

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono i przeanalizowano praktyczne aspekty wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności w kontekście przeciwdziałania łamaniu praw człowieka, w szczególności wykorzystywania pracy dzieci. Publikacja jest próbą przybliżenia i wstępnej oceny dostępnych narzędzi. Przeanalizowano Zasady UN Global Compact, normę PN-ISO 26000 oraz wytyczne raportowania Global Reporting Initiative (GRI). Publikacja ma również na celu zainicjowanie konstruktywnego dialogu o ich praktycznym wykorzystaniu w Polsce między środowiskami zajmującymi się obroną praw dzieci, środowiskami akademickimi oraz biznesem.
EN
The article’s author presents analyzes of the practical aspects of implementing the corporate social responsibility (CSR) concept in the context of prevention of human rights violations, in particular the use of child labor. The publication is an attempt of preliminary assessment of available tools. The author analyzes the UN Global Compact Principles, ISO 26000 standard and the Global Reporting Initiative (GRI) reporting guidelines. The publication aims is to initiate a constructive dialogue between communities, dealing with the defense of children’s rights, academia and business, on their practical use in Poland.

Year

Volume

14

Issue

2

Pages

23-46

Physical description

Contributors

  • Ekspert zewnętrzny współpracujący z Katedrą Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Ekspertów THINKTANK

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c456f74e-3b6b-4928-bb7a-cf8d48c6b85c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.