Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 8 | 198-216

Article title

Integrowanie przedsiębiorczości i procesu kształcenia mechaników samochodowych

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Poland is a country with the largest number of cars in the European Union. Furthermore, this number is still growing. Polish people prefer cheap and used cars. They often buy a vehicle imported from the Western Europe that is over 10 years old. Exploitation of used and cheap cars requires a lot of service and repairs hence a car mechanic profession will enjoy popularity for many years ahead. Additionally, schools teaching young people this profession as well as any other profession related to automotive industry shall have many students for a long period of time. The aim of this article is present a role and significance of integrating entrepreneurship with an educational process used for a car mechanic profession. Those integrated processes of vocational education and entrepreneurship is the necessary condition for a company in service-repair market to keep their competitive position.

Contributors

 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Polska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Katedra Systemów Transportowych, Polska

References

 • Aceto S., Dondi C., Nascimbeni F., 2010, Vision for Learning in Europe in 2025, „eLearning Papers”, N 18, February, www.elearningpapers.eu (dostęp: 15.09.2011).
 • Benoit M.-B., Edukacja nieformalna jako narzędzie edukacji, youth-partnership-eu.coe.int/youth--partnership/.../T.../5_education.pdf (dostęp: 15.09.2011).
 • Borys T., 2010, Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju – polskie wyzwania, „Problemy Ekorozwoju”, 5/1, s. 59–70, http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/no9/f.pdf (dostęp: 15.09.2011).
 • Frelichowski W., 2010, Polska na szóstym miejscu w Unii pod względem liczby samochodów, http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100201/AUTO/479500672 (dostęp: 10.07.2011).
 • Janczewski J., 2005, Kryteria i miary oceny przedsiębiorczości małej firmy [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydawnictwo „MiWa”, Kraków, s. 115–120.
 • Janczewski J., 2009, Wiedza jako kryterium oceny przedsiębiorczości małej firmy [w:] Szkoły wyższe kreatorem innowacji w gospodarce, R. Marcinkowski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 49–55.
 • Lalak D., Pilch T. (red.), 1999, Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Lewańczyk T., Rola pracy domowej w nauczaniu przedsiębiorczości w szkole zawodowej, http://www.profesor.pl/publikacja,10708,Artykuly,Rola-pracy-domowej-w-nauczaniu-przedsiebiorczosciw-szkole-zawodowej (dostęp: 15.09.2011).
 • Nauka i zabawa z nowym E-Learningiem NGK, informacja prasowa, http://www.ngk.de/fileadmin/templates/Dokumente/PL/Presse/2011/Nowy_E-learning_NGK.pdf (dostęp: 17.07.2011).
 • Okoń W., 1984, Słownik pedagogiczny, wyd. 3, PWN, Warszawa.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Podstawy przedsiębiorczości dla IV etapu edukacyjnego [w:] Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, t. 4, http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2064%3Apodstawa-programowa&catid=230%3Aksztacenie-i-kadra-ksztacenie-ogolne-podstawa-programowa&Itemid=290.
 • Włodarczyk M., Janczewski J., 2008, Wiedza w rozwoju przedsiębiorczości w małym warsztacie samochodowym [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4621fbb-a039-4a76-acdc-a50055d516ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.