Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 6 | 193-199

Article title

Prevention of Burnout in Educational Professionals

Content

Title variants

PL
Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
This long-term study aims to map protective factors that education professionals deem important for burnout prevention. The research sample includes 160 education professionals for the time being. The study uses a qualitative method (20 group discussions). Due to the size of the sample and continuation of the research, it is not possible to generalise the presented data. However, the authors believe that all signs or symptoms of burnout should be taken very seriously. The situation may be solved by systematic training of education professionals based on the acquisition of social skills by means of self-experience training.
PL
Długoterminowe badania mają na celu określenie czynników ochronnych, które nauczyciele/pedagodzy uważają za ważne przy zapobieganiu syndromowi wypalenia zawodowego. Próbę badawczą, w chwili obecnej, stanowi 160 pedagogów/nauczycieli. W badaniach wykorzystano metodę jakościową (20 wywiadów grupowych). Ze względu na wielkość próby i nadal trwające badania ankietowe, prezentowane badanie nie może być uogólnione. Autorzy jednak są zdania/uważają, że należy brać bardzo poważnie wszystkie wskazania czy przejawy zespołu wypalenia zawodowego. Rozwiązaniem może być systematyczne kształcenie nauczycieli, które byłoby oparte na zdobywaniu umiejętności społecznych i doświadczenia poprzez trening.

Year

Issue

6

Pages

193-199

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

  • Charles University, Prague, Czech Republic
author
  • Charles University, Prague, Czech Republic

References

  • Jankovský, J. (2003). Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton.
  • Jeklová, M., Reitmayerová, E. (2006). Syndrom vyhoření. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí.
  • Kallwas, A. (2007). Syndrom vyhoření v práci a osobním životě. Praha: Portál.
  • Křivohlavý, J. (1998). Jak neztratit nadšení. Praha: Grada.
  • Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.
  • Stock, Ch. (2010). Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada Publishing.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4626f57-1331-4202-b355-5fecf1ccd3b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.