Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 3 | 143-156

Article title

Archaeological excavations in Żarska Cave (Żary, Krzeszowice commune, Kraków district) in 2011

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Archaeological excavations in the Żarska Cave, carried out in 2011 yielded artefacts dated to the Eneolithic (Baden culture), the Roman Period (Przeworsk culture), the Middle Ages and the post-Medieval period. The fieldworks were focused on the terrace situated in front of the cave entrance (trench 1/2011), but some works were also conducted in the main chamber of the cave, where recent piles of earth were sifted. Both of the two stages of the survey led to the revealing of artefacts including fragments of pottery single flint artefacts and faunal remains. It is worth noting the discovery of human remains, which suggests the presence of a burial site, probably located primarily in the cave’s interior. The results of works conducted in 2011 indicate that the earlier opinions which assumed the lack of archaeological artefacts in the Żarska Cave should be revised. The excavations will be continued.

Year

Volume

3

Pages

143-156

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

 • Institute of Archaeology, Jagiellonian University; Gołębia St. 11, 31-007 Kraków, Poland
 • Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences; Kraków, Poland

References

 • Balcer B., 1983 Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
 • Bennington F., Melton C., Watson P. J., 1962 Carbon dating prehistoric soot from Salts Cave, Kentucky, American Antiquity, 28, pp. 238–241.
 • Buko A., Kajzer L. 2005 Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej. Materiały z konferencji zorganizowanej w Łagowie w dniu 6. maja 2005 roku, Kielce-Łagów.
 • Czarnowski S. J., 1911 Jaskinie okolic Krakowa i Ojcowa i ich zabytki przeddziejowe, Polska Przedhistoryczna, Warszawa-Kraków.
 • Czopek S., Lubelczyk A., 1993 Ceramika rzeszowska XIV–XVIII wiek, Rzeszów.
 • Gradziński M., Górny A., Pazdur A., Pazdur M. F., 1998 Geologiczny zapis osadnictwa prehistorycznego w jaskiniach okolic Ojcowa, Prądnik. Prace i Materiały Muzeum Szafera 11–12, pp. 7–24.
 • Kaczanowska M., 1982 Z badań nad przemysłem krzemiennym kultury ceramiki promienistej, Acta Archaeologica Carpathica, 22, pp. 65–95.
 • Kowalski K., 1951 Jaskinie Polski, I, Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Warszawa.
 • Kozłowski J. K., 1989 Kultura ceramiki promienistej (badeńska), (in:) J. Kmieciński (ed.), Pradzieje ziem polskich, t. I, cz. 1, Warszawa, pp. 203–216.
 • Laberschek J., 1995 Osadnictwo średniowieczne w świetle źródeł pisanych, (in:) Natura i Kultura w krajobrazie Jury, t. IV, Pradzieje i średniowiecze, Kraków, pp. 163–178.
 • Muzolf B., 1996 Badania na skale z jaskinią Biśnik i na górze Grodzisko Pańskie w Strzegowej, woj. katowickie, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, 2, pp. 109–127.
 • Ossowski G., 1880 Sprawozdanie z badań geologiczno-antropologicznych dokonanych w r. 1879 w jaskiniach okolic Krakowa, Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowéj, 4, pp. 35–56.
 • Radwański K., 1975 Kraków przedlokacyjny. Rozwój przestrzenny, Kraków.
 • Rook E., 1980 Osadnictwo neolityczne w jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Materiały Archeologiczne, 20, pp. 5–130.
 • Rook E., 1995 Wykorzystywanie jaskiń, (in:) Natura i Kultura w krajobrazie Jury, vol. 4, Pradzieje i średniowiecze, Kraków, pp. 62–69.
 • Sochacki Z., 1980 Kultura ceramiki promienistej w Europie, Warszawa.
 • Soják M., 2010 Spisz w pradziejach i okresie protohistorycznym (do przełomu er), (in:) M. Homza, S. Sroka (eds.) Historia Scepusii I, Bratislava-Kraków, pp. 77–123.
 • Szelerewicz M., Górny A., 2008 Jaskinie Wąwozu Żarskiego, Jaskinie 1(50), pp. 27–30.
 • Wałowy A., 1960 Materiały z badań archeologicznych na średniowiecznym zameczku w Szaflarach, pow. Nowy Targ, Materiały Archeologiczne, 2, pp. 295–332.
 • Wałowy A., 1979 Późnośredniowieczne garncarstwo krakowskie w świetle źródeł archeologicznych, Materiały Archeologiczne, 19, pp. 5–151.
 • Wojenka M., Wilczyński J., Sobieraj D., 2012 Badania archeologiczne w Jaskini Żarskiej w Żarach, gm. Krzeszowice, pow. Kraków w 2011 roku, Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Władysława Szafera, 22, pp. 45 – 65.
 • Zastawny A., 2006 Osadnictwo społeczności badeńskiego kręgu kulturowego w Jurze Ojcowskiej na tle regionów sąsiednich, (in:) J. Lech, J. Partyka (eds.), Jura Ojcowska w pradziejach i początkach państwa polskiego, Ojców, pp. 439–458.
 • Zaitz E., 1980 Sprawozdanie z badań archeologicznych przy pałacu Decjusza na Woli Justowskiej w Krakowie, Materiały Archeologiczne, 20, pp. 131–154.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4691a0f-6202-48a0-8fa7-44ec6c86bfc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.