Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 9 | 10-33

Article title

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego

Authors

Content

Title variants

Conference

Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy główną uwagę zwrócono na: określenie miejsca przedsiębiorczości w strukturze gospodarki rynkowej, przejawy wpływu kryzysu na gospodarkę narodową, proces upadłości przedsiębiorstw, wpływ sytuacji kryzysowej na rynek pracy, zachowania wybranych sektorów gospodarki w nasilającej się sytuacji kryzysowej, sytuację finansowąprzedsiębiorstw, uwarunkowania instytucjonalne rozwoju działalności gospodarczej i procesy migracji.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska

References

 • Baj, L. (2013, 7 lutego). Stopy procentowe znowu w dół o ćwiartkę. Kiedy koniec obniżek?. Gazeta Wyborcza.
 • Błaszczak, A. (2012, 12 listopada). Rosną obawy najmniejszych firm. Rzeczpospolita.
 • Błaszczak, A. (2012). Kurs na przedsiębiorczość. Rzeczpospolita.
 • Bojanowski, M., Bednarek, M. (2011, 8 sierpnia). Praca u podstaw. Gazeta Wyborcza, 25.
 • Cieślak-Wróblewska, A. (2012, 14 września). Nieprędki powrót szybkiego wzrostu. Rzeczpospolita.
 • Ćwiek, J. (2012, 26 września). Polacy znów masowo rmigrują do Londynu. Rzeczpospolita.
 • Fandrejewska, A. (2012, 27 sierpnia). Nie widać końca redukcji płac. Rzeczpospolita B, 2-3.
 • Fandrejewska, A. (2013, 11 stycznia). Mniej zwolnień niż zapowiedzi. Rzeczpospolita, B5.
 • Gadomski, W. (2011, 11 lutego). Państwo zniszczyło stocznie. Gazeta Wyborcza.
 • GUS. (2010). Rocznik Statystyczny RP, Warszawa.
 • GUS. (2013a). Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarcze narodowej w 2012 r., Warszawa.
 • GUS. (2013b). Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I–III kwartale 2012 r., Warszawa.
 • Góral, A. (2013, 4 lutego). Patriota płaci podatki w Polsce. Rzeczpospolita.
 • Kamińska, A. (2012, 24 sierpnia). Pensje nie wystarczają, Polacy sięgają po oszczędności. Rzeczpospolita B.
 • Koniunktura coraz słabsza. (2011, 22-23 października). Rzeczpospolita B.
 • Krześniak, M. (2013, 9 stycznia). Odsetki od lokat będą topniały. Rzeczpospolita, 10B.
 • Macierewicz, P., Kadłuczka, J. (2011, 8 sierpnia; 2012, 26 czerwca). Wyjeżdżają i nie wracają. Gazeta Wyborcza.
 • Misztal, S., Zioło, Z. (red.). (1998). Dorobek polskiej geografii przemysłu. Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii WSP im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydawnictwo Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa – Kraków.
 • Pietryga, T. (2013, 6 lutego). Przedsiębiorcy i myśliwi. Rzeczpospolita.
 • Pogroszewska, M. (2013, 7 lutego). Podatek od rudery bez taryfy ulgowej. Rzeczpospolita.
 • Polskie przedsiębiorstwa. Lista 2000 (2012, 24 października), Rzeczpospolita.
 • Rachwał, T. (2001). Problematyka kwestionariusza badań funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2, 49-57.
 • Raczkowski, W. (2013). Szyją i promują Polskę, Przegląd, 5.
 • Reda-Jakima, Z. (2013, 9 stycznia). Liczba upadłości rośnie szybciej niż w Hiszpanii. Rzeczpospolita, B3.
 • Semciuk, M. (2012, 10-11 listopada). Niepewny koniec kredytowej smuty w polskich bankach. Gazeta Wyborcza, 8.
 • Semciuk, M. (2012, 13 listopada). Urzędy stworzą bat na lichwę?. Gazeta Wyborcza, 23.
 • Więcław, E. (2010, 6 stycznia). Źle zarządzane firmy będą znikać. Rzeczpospolita.
 • Woźniak, A. (2012, 26 września). Polska wysoko w rankingu atrakcyjności przejęć. Rzeczpospolita.
 • Wybranowski, W., (2011, 23 listopada). Walczą o wolność gospodarczą. Rzeczpospolita.
 • Wybranowski W. (2012, 17 lutego). Przedsiębiorcy bez ochrony. Rzeczpospolita.
 • Wybranowski, W. (2012, 23 lipca). Siedem lat gehenny przedsiębiorców. Rzeczpospolita.
 • Wybranowski, W. (2013, 9 marca). Zabójczy ciężar podatku. Rzeczpospolita.
 • Zioło, Z. (1988). Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego w przestrzeni geograficznej. W: Z. Zioło (red.). Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i sprawozdania nr 16, COMSN, WSP w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 8-24.
 • Zioło, Z. (1994). Zmiana roli przestrzeni geograficznej w procesie transformacji systemu gospodarowania.
 • W: Z. Zioło (red.). Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14-21.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2008). Przedsiębiorczość w gospodarce opartej na wiedzy, Przedsiębiorczość– Edukacja, 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c46b63b4-79c2-4136-97ae-4946f6e283dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.