Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 9 | 287-304

Article title

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów w latach 2002-2011

Title variants

EN
The Regional Diversification of Economic Development of the Polish Counties between 2002 and 2011

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem prezentowanego opracowania jest analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju dynamicznego powiatów w latach 2002-2011. Rozwój ów jest mierzony w prowadzonych dalej analizach za pomocą taksonomicznych wskaźników rozwoju ekonomicznego. Wskaźniki te zaś są oparte na odległościach, w przestrzeni euklidesowej i miejskiej, badanych powiatów od pewnego powiatu-wzorca, tj. takiego hipotetycznego powiatu, który charakteryzowałby się najwyższymi wartościami badanych stymulantów oraz najniższymi wartościami destymulant rozwoju ekonomicznego.(fragment tekstu)
EN
The aim of the paper was to analyse the regional economic diversity of Polish counties (voivo-dships) between 2002 and 2011. In order to do so the authors constructed a set of taxonomic indicators which consist of various macroeconomic, historical and geographical variables. The first part of a paper deals with the methodology of construction of mentioned above taxonomic indicators. Every indicator, is a mixture of stimulus and destimulus, available from the public statistics. Five ofsix included variable in per capita units. Presentation of the analysis results uses maps and tables. In the second part of the work various statistical analysis were conducted to eveluate the meaning of the time variable, the types of counties, historical context of local diversity of counties, institutional variables such the distance to Polush capita Warsaw and the capital of a region, and finally the demographic development in every county. In the conclusion part the authors included major summary of the analysis and also they aimed to evaluate the level of local development and its determinats.(original abstract)

Year

Volume

9

Pages

287-304

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

References

 • Berbeka J., Porównanie poziomu życia w krajach Europy Środkowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 8, 1999.
 • Dykas P., Kościelniak P., Tokarski T., Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw i powiatów [W:] M. Trojak, T. Tokarski 2013.
 • Edigarian A., Kościelniak P., Tokarski T., Trojak M., Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego powiatów [W:] D.Tomczak 2011.
 • Gajewski P., Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych, praca magisterska napisana w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem E. Kwiatkowskiego, Łódź 2002.
 • Gajewski P., Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90., "Wiadomości Statystyczne" nr 11, 2003.
 • Gajewski P., Konwergencja regionalna w Polsce, praca doktorska napisana w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem T. Tokarskiego, Łódź 2007.
 • Majewski S., Szeregowanie krajów przy pomocy Diagramu Czekanowskiego i Taksonomicznego Miernika Rozwoju, "Wiadomości Statystyczne" nr 8, 1999.
 • Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005.
 • Tokarski T., Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Tokarski T., Gabryjelska A., Krajewski P., Mackiewicz M., Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB. zatrudnienia i plac, "Wiadomości Statystyczne" nr 8, 1999.
 • Tomczak D. (ed.), Capability to social Progress In Poland's regions, Warsaw University Press, Warsaw 2011.
 • Trojak M., Tokarski T.(red.), Statystyczna analiza zróżnicowania ekonomicznego i społecznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c46e279c-7c36-4408-b3e3-190720b10ac0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.