Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 65 | 13: Muzykologia | 69-80

Article title

12thCentury Pontificale Plocense as a Source for the Study of Gregorian Monody

Title variants

PL
Pontificale Plocense z XII wieku jako źródło do badań monodii gregoriańskiej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
As a liturgical and music book, the pontifical reflects the temporal transformations and so allows us to become acquainted with the register of episcopal functions connected with celebrating the sacraments and sacramentals. The object of the study is a detailed list of strictly musical content of the 12thcentury Pontificale Plocense (Płock Pontifical). The musical layer of this code was revealed through the gleaning of texts accompanied with a melody (over 200 text pieces with added melodies). Sometimes these are single words, incipits, psalm differentiation, and sometimes the musical notation covers the entire liturgical content of the work. Dominated by the cheironomic record of the melody, the manuscript seems to confirm its foreign origin. This notation is especially consistent in the case of the Preface melody. Therefore, it could be argued that the cheironomic record of Pontificale Plocense was imported from a foreign centre.
PL
Pontyfikał, jako księga liturgiczno-muzyczna, stanowi odbicie przeobrażeń czasowych pozwalających zorientować się w rejestrze funkcji biskupich przy sprawowaniu sakramentów i sakramentaliów. Przedmiotem podjętego studium badawczego jest szczegółowy wykaz zawartości stricte muzycznej w Pontificale Plocense z XII w. Wyzyskanie tekstów zaopatrzonych w melodię (ogółem ponad 200 fragmentów tekstu z nadpisaną melodią) odsłania muzyczną warstwę tego kodeksu. Czasami są to pojedyncze słowa, zaznaczone incipity, dyferencje psalmowe, a bywa że notacja muzyczna obejmuje całą treść liturgiczną utworu. Rękopis, zdominowany przez zapis cheironomiczny melodii, wydaje się potwierdzać jego obce pochodzenie. Szczególnie konsekwentnie notacja ta stosowana jest w przypadku melodii prefacji. Można zaryzykować w związku z tym hipotezę, iż cheironomiczny zapis Pontyfikału Płockiego zaimportowano z jakiegoś ośrodka zagranicznego.

Contributors

  • Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

  • Kowalski, Wiesław. “Podstawy prawne odzyskania Pontyfikału Płockiego.” In Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Ed. D. Majewski. 11-18. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2016.
  • Miazga, Tadeusz. Pontyfikały polskie w aspekcie muzykologicznym. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1981.
  • Morawski, Jerzy. Recytatyw liturgiczny w średniowiecznej Polsce. Warszawa: Sutkowski Edition Warsaw, 1996.
  • Podleś, Antoni. The Pontifical of Płock from the 12th century. Płock: Płockie Wydawnictwo Diecezjalne, 1986.
  • Wiśniewski, Piotr. Das Reimoffizium von der Hl. Katharina aus dem 12. Jahrhundert im Pontificale von Płock (Polen) [the text is waiting to be published].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4756696-0175-47b6-9cfa-b5d22992fb21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.