Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2(18) | 111-123(13)

Article title

TRZY DEKADY RZESZOWA 1989–2018 – ANALIZA SPOŁECZNYCH PRZEMIAN W MIEŚCIE

Authors

Content

Title variants

EN
THREE DECADES OF RZESZÓW (1989–2018) – ANALYSIS OF SOCIAL CHANGES IN THE CITY

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the results of empirical research carried out at the Institute of Sociology of the University of Rzeszów in 2009 and in 2018. The research was conducted on representative samples of adults living in Rzeszów (more than 500 people in 2009 and more than 600 people in 2018). The article focuses on the analysis of factors that determine the rank of the city, its position as well as objective and subjective factors of the quality of urban life. An attempt was made to reflect on the most valuable capital determining the future of Rzeszów – its inhabitants. Therefore, their civic activity, social capital, the current perception of the city's problems, its strengths and disadvantages and the various elements that make up the assessment of the quality of life in the city were analyzed. The main focus was on examining selected subjective aspects of the quality of life based on the opinions of the inhabitants of Rzeszów. Therefore, the overall level of satisfaction with the life in the city and the feeling of being able to meet the specific needs of the inhabitants of Rzeszów, the conditions and opportunities offered by the city, the sense of security, the quality assessment of – among others – cultural and educational offer, medical care, and the public transport were all examined. Altogether, these aspects undoubtedly constitute useful material for local governments managing a city which aims to be a metropolis, not only regionally or nationally, and can also serve as useful material for showing the diversity of research subjects and research approaches regarding local government units.

Year

Issue

Pages

111-123(13)

Physical description

Contributors

 • Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, e-mail: kotarski@ur.edu.pl, ORCID ID: 0000-0002-5370-7099

References

 • Budzyński, Z. (red.). (2011). Encyklopedia Rzeszowa (wyd. 2). Rzeszów: Mitel.
 • Kotarski, H., Malicki, K. (2013). Stolica Podkarpacia wczoraj i dziś: studium socjologiczne społecznych aspektów przemian w Rzeszowie w latach 1989–2009. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Kotarski, H., Malicki, K., Palak, M., Piróg, K. (2016). Rzeszowska diagnoza społeczna 2015. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Kotarski, H., Piróg, K., Łukomska, J. (2016). Struktury i trendy demograficzne oraz kapitał ludzki i aktywność społeczna. W: W. Dziemianowicz, J. Charkiewicz (red.), Miasta województwa podkarpackiego – perspektywy rozwoju. Raport końcowy. Szczecin: Volumina.pl, Daniel Krzanowski.
 • Malikowski, M. (1984). Więź mieszkańców z miastem: studium socjologiczne na przykładzie społeczeństwa miasta Rzeszowa. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe.
 • Malikowski, M. (1989). Rzeszów: awans i aspiracje: socjologiczne zwierciadło miasta. Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Malikowski, M. (red.). (1985). Miasto wojewódzkie jako ośrodek kultury: praca zbiorowa. Rzeszów: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Malikowski, M., Jadam, H. (1979). Rzeszowianie o sobie i o swoim mieście: wybór pamiętników. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe.
 • Marczuk, S. (1983). Wartości i ideały młodego pokolenia: z badań nad studentami i młodymi robotnikami Rzeszowa. Rzeszów: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Matyja, R. (2015). Zachowania wyborcze mieszkańców miast w latach 1990–2015 a afiliacje polityczne ich prezydentów po po 2002 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica, 33, 5–31. DOI: 10.18276/ap.2015.33-01.
 • Piróg, K., Kotarski, H. (2018). Rzeszowska diagnoza społeczna 2017. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4797ffd-dec4-488e-9c0d-78067e805de7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.