Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 8 | 1 | 59-74

Article title

Christian Religion in Contemporary European Culture: Through the Lenses of Joseph Ratzinger

Title variants

PL
Chrześcijaństwo we współczesnej kulturze Europy – rozważania na bazie poglądów Josepha Ratzingera

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Artykuł podzielony jest na dwie części. W pierwszej, odwołując się do poglądów Josepha Ratzingera, rekonstruuję prezentowane przez Kościół katolicki stanowisko na temat roli, jaką religia odgrywa w kulturze. Przedstawiam również sposób rozumienia kultury i religii, na którym to stanowisko zostało oparte. Przedstawiam też argumenty, za których pomocą Ratzinger uzasadnia tezę o wyjątkowej naturze chrześcijaństwa i jego znaczeniu dla tożsamości kulturowej Europy. Druga część artykułu wskazuje na realne skutki eliminacji chrześcijaństwa ze współczesnej kultury europejskiej. Pokazuje, że współczesna kultura Europy przestała być powszechnym sposobem wyrażania wartości, które umożliwiają osobisty rozwój człowieka. Dziś kultura Europy jest coraz częściej redukowana do roli jednego z wielu źródeł doświadczeń uprzyjemniających ludzkie życie.
The article is divided in two parts. The first part reconstructs the stance of the Catholic Church regarding the role of religion in culture with reference to the views of Joseph Ratzinger. It also presents the understanding of culture and religion upon which this stance has been based. Moreover it sets forth arguments with which Ratzinger has substantiated the thesis on unique nature of the Christianity and its importance for the cultural identity of Europe. The second part of the article asks the question of actual consequences of elimination of Christianity from contemporary European culture. It is pointed out that the culture of Europe can be no longer the common way of expressing values which secure personal development of a human being. Today the culture of Europe is more and more often reduced to the role of one of the many sources of experience providing for ‘feeling good’ and pleasure.

Year

Volume

8

Issue

1

Pages

59-74

Physical description

Contributors

  • Department of Theory of Religion and Alternative Religious Movements in the Institute of Cultural Studies at the Faculty of Philosophy of the John Paul II Catholic University of Lublin

References

  • Annuario Pontificio for the year 2015.
  • Postman, Neil. Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business. New York: Penguin Books, 1985
  • Ratzinger, Joseph. An interview for the KAI, July 2004, available at: http://www.niedziela.pl/ artykul/1491/Chrzescijanstwo-jest-droga-ktora-winnismy
  • Ratzinger, Joseph. Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata [A Turning Point for Europe? The Church in the Modern World]. Translated by Magdalena Mijalska, Kraków: Wydawnictwo M, 2005.
  • Ratzinger, Joseph. “Poszukując pokoju” [Searching for Peace]. In idem. Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro [Europe: Today and Tomorrow]. Translated by Stanisław Czerwik. Kielce: Jedność, 2005
  • Ratzinger, Joseph. Truth and Tolerance: Christian Belief and World Religions. San Francisco: Ignatius, 2004
  • Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald [The Salt of the Earth: The Church at the End of the Millennium: An Interview of Peter Seewald with Cardinal Joseph Ratzinger]. Translated by Grzegorz Sowiński. Kraków: Znak, 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c47e5716-cfbd-4fea-a16b-33b4d80d0bd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.