Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 144 | 62-79

Article title

Wielkość, struktura oraz stopień dywersyfikacji bazy ekonomicznej małych miast monofunkcyjnych województwa podkarpackiego

Content

Title variants

EN
Size, Structure and Degree of Diversification of the Economic Base of the Small Mono-Functional Towns of the Podkarpackie Province

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the changes in size, structure and degree of diversification of the economic base in relation to the changes in the total number of working people (including employees of micro-businesses) in small mono-functional towns of the Podkarpackie Province in the years 1999-2009. The small mono-functional towns are assumed to be those which, before the transformation of the economic system in Poland, were specialized industrial towns with population in 2009 not exceeding 20 thousand. Pursuant to said assumptions, there was conducted an analysis of seven towns of the Podkarpackie Province: Nowa Dęba, Sędziszów Małopolski, Nowa Sarzyna, Jedlicze, Zagórz, Rymanów and Kańczuga. This allowed for determining of present-day functions of the previously mono-industrial towns.

Year

Volume

144

Pages

62-79

Physical description

Contributors

References

  • Gwosdz K., Ciechowski M., Micek G.: Ekonomiczne podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki miast. W: Badanie funkcji, potencjałów i trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim. Red. B. Domański, A. Noworól. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. http://www.politykarozwoju. obserwatoria. malopolska.pl/CmsContent.mvc/NewsDetails/8/197 (30.11.2011).
  • Harańczyk A.: Analiza funkcjonalna miast Polski. Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1992, nr 367.
  • Hoyt H.: The Economic Status of the New York Metropolitan Region in 1944. New York 1944.
  • Jerczyński M.: Metody pośrednie identyfikacji i pomiaru bazy ekonomicznej miast. Prace Geograficzne IG PAN. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, nr 87.
  • Jerczyński M.: Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce. W: Studia nad strukturą funkcjonalną miast. Prace Geograficzne IG PAN. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, nr 97.
  • Sokołowski D.: Baza ekonomiczna większych miast w Polsce w okresie transformacji systemowej. Przegląd Geograficzny. Polska Akademia Nauk, Warszawa 2008, t. 80, z. 2.
  • Zioło Z.: Problematyka badawcza efektów restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej. W: Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej. Red. Z. Zioło, T. Rachwał. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa-Kraków 2006, nr 9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISBN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c48c4944-5f54-4944-a750-1c6106525919
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.