Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(56) | 86-117

Article title

Wokół bibliotek naukowych i ich działalności na łamach pisma akademickiego „Gazeta Uniwersytecka: miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Content

Title variants

EN
Around scientific libraries and their activities in the academic journal “University Gazette: Monthly Magazine of University of Silesia in Katowice”

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
„Gazeta Uniwersytecka UŚ” jest opiniotwórczym i kulturotwórczym biuletynem akademickim, który nieprzerwanie od 1992 r. opisuje bieżące sprawy, jubileusze oraz osiągnięcia studenckie, profesorskie, ogólnowydziałowe i uczelniane. Periodyk otwiera się na różne dziedziny i dyscypliny, publikując najważniejsze i najciekawsze wydarzenia. Na przestrzeni lat znaczna część zamieszczonego materiału dotyczyła zagadnień bibliologicznych i informatologicznych wpisujących się w system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Śląskiego.
EN
“University Gazette: monthly magazine of University of Silesia in Katowice” is an opinion-forming and culture-forming academic bulletin which has continuously published current Artykuły 117 affairs, jubilees and student, professor, general and university achievements since 1992. The journal opens up to various fields and disciplines, publishing the most important and interesting events. Over the years, a significant part of the material has related to bibliological and information science issues that fit into the library and information system of the University of Silesia.

Contributors

 • Doktorantka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego
 • Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

References

 • Absolwenci bibliotekoznawstwa o sobie. (2005). Gazeta Uniwersytecka UŚ, Wydanie specjalne, Kwiecień, 11.
 • AP. (2004). Guliwer czasopismo o książce dla dzieci. Gazeta Uniwersytecka UŚ, 4(114), 38.
 • Apel Biblioteki Głównej. Pomóżmy sami sobie w gromadzeniu dokumentacji uniwersyteckiej. (1995). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 27(6), 5.
 • Apel Biblioteki Uniwersyteckiej do pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego. (1999). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 6(62), 22.
 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego informuje o testowym dostępie do baz danych. Projekt EIFL DIRECT (Electronic Information for Libraries). (1999). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3(70), 26.
 • Bibliotekarze, biblioteki woj. katowickiego. (1998). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 6(51), 17.
 • Biczkowska, B. (2003). „Eksklasyk” nominuje klasyka. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 5(105), 20-21.
 • Biczkowska, B. (2003). Światło dla Gdacjusza. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 8(108), 29.
 • Bytomska, K. (2002). Archiwum Themersonów w Polsce. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2(102), 31, 45.
 • Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. (2004). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 8(118), 2-3.
 • CINiBA zdobywa kolejne nagrody. (2013). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 4(204), 4-5.
 • Dec, R. (2002a). Biblioteki współczesne wobec czytelników niepełnosprawnych – budownictwo i wyposażenie na marginesie konferencji. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 6(95), 11.
 • Dec, R. (2002b). O katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego raz jeszcze oraz o innych katalogach polskich bibliotek dostępnych w sieci Internet. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2(102), 17.
 • Dec, R. (2002c). Refleksje dotyczące komputerowego zamawiania książek w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 7(96), 26.
 • Drabek, A. (1998). Pulikowski Arkadiusz: Nowa strona WWW Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 8(53), 29.
 • Drabek, A. (1999). Wydział Filologiczny w świetle międzynarodowych baz danych. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 10-11(66-67), 13, 18.
 • Drabek, A. (2007). Książki w sieci. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 7(147), 28.
 • Drabek, A. (2016). Ważne źródło nie tylko dla badaczy. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1(241), 23.
 • Dziadkiewicz, W. (1997). Jakiej chcemy biblioteki? Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 40(1), 1, 4.
 • Dziadkiewicz, W. (1998). W magazynach Biblioteki Uniwersyteckiej książki poczuły się lepiej. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3(59), 18.
 • Dziadkiewicz, W. (1999a). Biblioteka elektroniczna dzisiaj. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 9(65), 4.
 • Dziadkiewicz, W. (1999b). Biblioteka Śląska – Biblioteka Uniwersytecka. Razem czy osobno. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 6(62), 11, 18.
 • Dziadkiewicz, W. (2001). Jaka powinna być nowa Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 7(86), 4-5.
 • Ex libris CINiBA. (2014). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 8(218), 4.
 • Gacińska, M. (2001). Bibliotekarze z BUŚ w Ołomuńcu. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1(90), 8.
 • Gondek, E., Socha, I. (2005). Dziesięć lat z trzydziestu, czyli o ostatniej dekadzie Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydanie specjalne, Kwiecień, 3-5.
 • Grabarska, E., Kwiecień, A. (2002). Biblioteka dla wszystkich. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2(102), 18-19.
 • Jania, J. (1999). Szukajmy tego, co łączy. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 8(64), 11.
 • Kalczyńska, M. (2005). Studenci i pracownicy Instytutu jako organizatorzy polskich bibliotek za granicą. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydanie specjalne, Kwiecień, 8-9.
 • Kaszper, A. (1996). Biblioteka w sieci (2) Menu. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 36(6), 8-9.
 • Kaszper, A. (2000). Co nowego w „bibliotece elektronicznej”? Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 8(75), 20-21.
 • Kaszper, A. (2005). Systemu Onelog. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 7(127), 22.
 • Kaszper, A. (2006). Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego przypomina. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 4(134), 30.
 • Kaszper, A. (2007). Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego przypomina. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 6(146), 29.
 • Kolasińska, I. (2012), Trudne wybory. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Dodatek jubileuszowy (październik), 8.
 • Koncepcja Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersyteckiej UŚ. (2003). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 5(105), 1.
 • Konsorcjum Kluwer Academic Publishers. (2003). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 5(105), 15.
 • Koziara, A. (1996). Biblioteka w sieci (1). Czym się to je? Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 35(5), 4.
 • Kowalski P. (1993). Komputeryzacja Biblioteki Głównej. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 8(8), 6.
 • Krawczyk, E. (2006). Semeniuk Agata: Bibliotekoznawcy-pasjonaci. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 5(135), 14.
 • Kubik, J. (2012). Redaktorska przygoda. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Dodatek jubileuszowy (październik), 9.
 • Kubik, M. (2001). Maria Daniłowicz Zielińska. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1(86), 36-37.
 • Kulik, M. (2005). Od Zakładu do Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej. Początki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Uniwersytecie Śląskim. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydanie specjalne, Kwiecień, 2-3.
 • Kuś, B. (2004). Wypożyczalnia miedzybiblioteczna – prosta i efektywna forma współpracy bibliotek. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 5(115), 37.
 • Kwaśniewicz, M. (1998). Szpital książek. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 5(50), 5.
 • Kwaśniewicz, M. (1999). Nowa Biblioteka. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 6(62), 24.
 • Kycler, M., Warząchowska B.(2002). Otwórzmy szerzej drzwi bibliotek. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2(102), 14.
 • List prof. Żmigrodzkiego. (1994). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 15(3), 2.
 • M.K. (2001a). Biblioteka dla Uniwersytetu. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 5(84), 23.
 • M.K. (2001b). Bal na rzecz Biblioteki U.Ś. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 6(85), 39.
 • Malicki, J. (1999). Osobno. Głos wolny, wolność ubezpieczający. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 7(63), 20, 23.
 • Markowska, A. (2018). Czy uniwersytet może być bez biblioteki? Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3(263), 12-13.
 • Nęcka, A. (2012). Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji „American Cornre”. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 8(198), 4.
 • Nęcka, A. (2018). CINiBA nagrodzona w konkursie Lodołamacze 2018. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1(261), 4.
 • Nęcka, A. (2016). 4. Urodziny CINiBA. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2(242), 5.
 • Nęcka, A. (2017). Nadanie imienia prof. Jerzego Ratajewskiego Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 9(249), 5.
 • Ogierman, L. (2005). Z warsztatów naukowo-dydaktycznych. Międzywydziałowa Pracownia Ochrony i Konserwacji Książki. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydanie specjalne, Kwiecień, 5-6.
 • Olszowy, E. (2003). Historyk w bibliotece. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 7(107), 21.
 • Piecha, E. (1993). Student w bibliotece. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 7, 5.
 • Ponad 1000 publikacji w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. (2007). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 5(145), 29.
 • Pracownia konserwacji książek. (1994). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 17(5), 8.
 • Projekt Biblioteki Uniwersyteckiej. (2003). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 5(105), 2-3.
 • Przyjaciele biblioteki. (2004). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 7(117), 24-25.
 • Racki, G. (1997). Co nowego w elektronicznej bibliotece. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1(46), 8-9.
 • Racki, G. (1999a). Miejsce Uniwersytetu Śląskiego w nauce polskiej. Cz. 1. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 7(63), 31, 33-34.
 • Racki, G. (1999b). Miejsce Uniwersytetu Śląskiego w nauce polskiej i światowej. Cz. 2. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 8(64), 7-10.
 • Racki, G. (1999c). Naukometria, bibliometria, publikacje, cytowania. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 8(64), 15.
 • Racki, G. (1999d). „Polska Baza Humanistyczna”. Nowa baza danych Uniwersytetu Śląskiego dla nauk humanistycznych. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 6(62), 30.
 • Racki, G. (2000a). „Gorące” publikacje pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1(80), 4-6.
 • Racki, G. (2000b). Wydział Nauk o Ziemi w świetle międzynarodowych baz danych. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 5(72), 18-20.
 • Racki, G., Drabek A. (1999). Raz jeszcze o Górnośląskich przebojach w Science Citation Index. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 4(60), 24-26.
 • Ratajewski, J. (1999). Naukometria, bibliometria, publikacje, cytowania. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 8(64), 14.
 • Rott, D. (2012). To była przygoda. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Dodatek jubileuszowy, 6-7.
 • Ruszniak, S. (1998). Biblioteka Śląska w centrum akademickim Katowic. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 10-11(55-56), 17.
 • Rzońca, M. (1994). Pieczarkarnia w bibliotece. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 14, 3.
 • Skowron, M. (2003). Jak słoń w składzie… czyli o studentach w bibliotece. Suplement. Magazyn Studentów Uniwersytetu Śląskiego. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2/3(2), 10-11.
 • Sikora, A. (2005). Z Jasnej Góry na Skałkę – ze Skałki na Jasną Górę o sukcesach Międzywydziałowej Pracowni Ochrony i Konserwacji Książki. Rozmowa z profesorem L. Ogiermanem. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 10(130), 4- 6.
 • Sikora, A. (2008). Jak powstała Biblioteka Główna UŚ. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 7(157), 22.
 • Sikora, A. (2009). Rozpoczęcie budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Przyjazna przestrzeń dla wszystkich, Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3(173), 9.
 • Sikora, A. (2012a). Biblioteka otwarta. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2(202), 10-11.
 • Sikora, A. (2012b). Zaczęłam od dobrej szkoły. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Dodatek jubileuszowy (październik), 26-27.
 • Sikora, A. (2016). Szanujemy słowo zapisane na papierze. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 9(239), 6-8.
 • Smyłła, M. (2008). Konserwacja Biblii Leopolity. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3(163), 14.
 • Sowińska, A. (2017). Apokalipsa (nie)dokończona. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1(251), 20-21.
 • Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za 1997 rok (wyciąg). (1998). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydanie specjalne, Październik, 16-17.
 • Stare druki w Bibliotece UŚ (1997). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 41(2), 9.
 • Stefaniak, B. (2005). Bibliograficzna baza danych – CYTBIN. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydanie specjalne, Kwiecień, 6.
 • Studenci bibliotekoznawcy integrują się (1996). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 36(6), 7, 11.
 • Studenckie koła naukowe. (2005), Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydanie specjalne, Kwiecień, 7-8.
 • Studia podyplomowe w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ (2005). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydanie specjalne, Kwiecień, 10.
 • Sznicer, M. (2005). Oddaj swój głos na najlepszą książkę. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 10(130), 33.
 • F.S. [Szpor Franciszek] (1996). Biblioteka w sieci. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 34(4), 1.
 • Szpor, F. (1994a). Co nowego w Bibliotece Polonistycznej. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 16(4), 6-7.
 • Szpor, F. (1994b). Sprawa Biblioteki Polonistycznej. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 15[3], 2-3.
 • Szpor, F. (2012). Zgrzebnie, ale konkretnie. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Dodatek jubileuszowy (październik), 4-5.
 • Sztuka, M. (2014). Batalia o czytelnika. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 7(217), 6-7.
 • Sztuka, M. (2015). Cztery dekady życia z książką. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2(232), 11.
 • Sztuka, M. (2010). Ratujmy archiwa. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 6(176), 20.
 • Sztuka, M. (2008). „Tej inauguracji nigdy nie zapomnę”. Rozmowa z dr. Adamem W. Jaroszem. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 9(159), 18-19.
 • Tetela, G. (1996). Trzy są życia bibliotek modele. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 39(12), 7, 9.
 • Towarzystwa Naukowe. (2005). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyd. spec., Kwiecień, 9-10.
 • Trzmiel, A. (2008). Port przesiadkowy do wiedzy. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 7(157), 20-21.
 • Uhilg, M. (1995). WWW biblioteki. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 23(2), 10.
 • Waga, M. (2006). Śląska Biblioteka Cyfrowa. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2(142), 19.
 • Waga, M., Drabek, A. (2010). Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego dla ŚBC. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 8(178), 24-25.
 • Warząchowska, B. (2002). Wyrosła z dobrego drzewa. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 6(95), 25-26.
 • Warząchowska, B. (2007a). Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES w Katowicach. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3(153), 21.
 • Warząchowska, B. (2007b). Skarby w książnicach. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 6(146), 26.
 • Wilczek, P. (1997). Biblioteka i Instytut Warburga w Londynie. Część pierwsza: Historia Biblioteki i Instytutu do roku 1945. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3(48), 23-24.
 • Wilczek, P. (1998). Biblioteka i Instytut Warburga w Londynie. Część druga: Historia Instytutu Warburga po drugiej wojnie światowej. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 4(49), 23-24.
 • Witek, J. (2012). Nagrody i wyróżnienia dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Tuż przed otwarciem. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 6(196), 9.
 • Witek, J., Zięba, T. (2008). Biblioteka 2.0 – zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji. Nowe technologie w procesie komunikacji. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 10(160), 22.
 • Wmurowanie kamieni węgielnych pod budowę gmachów… (2010). Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 10(180), 16.
 • Zawiszowski A., Szpor F. (1992). Honoris Causa. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2, 1, 8-9
 • Żmigrodzki, Z. (1999). Do „baz danych” komentarz. Gazeta Uniwersytecka : miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1(68), 12.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c48e22ee-f908-4077-ab71-b4f1a6b98155
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.