Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 74 | 1-2 (328-329) | 169-185

Article title

„Na skrzynce pocztowej opieram chwilę głowę”. O znaczkach i kartach przykład Francji

Title variants

EN
“I rest my head for a moment on the letter box”. On Postage Stamps and Postcards the Example of France

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W połowie XIX wieku pojawiają się jednocześnie dwa nowe typy ikonicznych mediów: fotografia i znaczek pocztowy. Oba przez następne 150 lat kształtowały kulturę wizualną, określając ważne jej praktyki. O ile jednak fotografia stała się centralnym tematem szeroko rozumianych studiów nad obrazem i kulturą wizualną, o tyle „obrazy pocztowe” zamknięto w intelektualnym getcie filatelistyki, na bardzo dalekim marginesie zainteresowań kulturoznawczych. Tematem artykułu są zatem – omówione na przykładzie Francji – praktyki pocztowe przełomu XIX i XX: kulturowe konsekwencje zjawisk traktowanych z reguły jako jedynie pocztowa technologia. Jest to początkowy fragment książki poświęconej antropologii znaczka pocztowego.
EN
The mid-nineteenth century witnessed the simultaneous emergence of two new types of iconic media: the photograph and the postage stamp. For the next 150 years the two moulded visual culture by defining its important practices. The photograph became the central theme of widely comprehended studies on the image and visual culture, but “postcard pictures” became enclosed in the intellectual ghetto of philately, on an extremely distant margin of interests pursued by culture studies. The topic of the article deals, therefore, with postal practices from the turn of the nineteenth century, discussed upon the example of France: the cultural consequences of phenomena treated, as a rule, solely as postal technology. This is an opening fragment of a book about the anthropology of the postage stamp.

Keywords

Year

Volume

74

Pages

169-185

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4901fe6-04c0-45e9-9753-06bf88ed7791
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.