Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 3(516) | 27–32

Article title

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
FACTORS AFFECTING THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF PARENTS BRINGING UP CHILDREN WITH DISABILITIES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie czynników wpływających na aktywność zawodową rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. Do analizy zostały wykorzystane wypowiedzi rodziców uzyskane w ramach badania jakościowego, wyniki badania ilościowego oraz wypowiedzi ekspertów uzyskane w panelu dyskusyjnym na konferencji. Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu finansowanego ze środków NCN „Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością”.
EN
This article presents the factors affecting the economic activity of parents bringing up a child with a disability. For the analysis were used expression parents obtained through qualitative research, the results of quantitative research and expert statements obtained in a panel discussion at the conference. The research was conducted within the framework of a project funded by the National Science Centre “Entrepreneurial behavior and consumption in families caring for children and youth with disabilities”.

Year

Volume

44

Issue

Pages

27–32

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Gdański

References

 • Baranowska-Rataj A., Rynko M., (2014), Dostosowanie sposobu organizacji czasu pracy do obowiązków rodzinnych w Polsce, w: Studia Demograficzne, Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Bohdziewicz-Lulewicz M., Sutuła J., (2012), Ekonomia społeczna jako instrument rozwoju regionu oraz społeczności lokalnych, w: Ekonomia Społeczna, 2/2012, Kraków.
 • Bucker Ch. (2010), Leben mit einem behinderten Kind. Bewaltigungshandeln pflegender Mutter im Zeitverlauf, Huber, Bern.
 • Giddens A. (2008), Socjologia, PWN, Warszawa.
 • GUS (2015), Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014, Studia i Analizy Statystyczne, Warszawa.
 • Kotowska I., red. (2009), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Scholar, Warszawa.
 • Myśliwczyk I. (2011), Kryzys w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Przeszłość, czy teraźniejszość?, Niepełnosprawność, nr 6.
 • Raport Ciemna strona macierzyństwa – o niepokojach współczesnych matek (2012), Axa, Warszawa.
 • Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym (2011), Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk.
 • Suchcicka A., red. (2011), Egzamin z miłości. Refleksje matek dzieci z zespołem Downa, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z zespołem Downa Bardziej Kochani, Warszawa.
 • Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS (2013), Warszawa.
 • Wołowicz A., Zasępa E. (2010), Jakość życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4960398-2347-4c34-b8ff-10fa82cde31f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.