Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 109-117

Article title

Wraki statków-mogił wojennych jako zabytki podlegające szczególnej ochronie

Content

Title variants

EN
Shipwrecks classified as war graves – historical monuments under special protection

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Three shipwrecks which sunk at the end of the Second World War are classified as war graves. These are the “Wilhelm Gustloff”, the “Goya” and the “General von Steuben”. These shipwrecks are also historical monuments and are protected under provisions of criminal law, which are contained both in the Act on the Protection of Monuments and the Guardianship of Monuments and in the Penal Code. Currently applicable laws protect shipwrecks against damage or destruction, profane, theft. Also in order to protect the property aboard war graves and to protect the environment the Maritime Office in Gdynia and the Maritime Office in Słupsk have forbidden diving within 500 meters of these wrecks.

Year

Issue

2

Pages

109-117

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • prokurator Prokuratury Rejonowej w Biskupcu

References

 • Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.
 • Bojarski T. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Cieśla W., Kittel B., Pamiątka z sali balowej, „Rzeczpospolita” z dnia 08.11.2004 r.
 • Clément E., Current developments at UNESCO concerning the protection of the underwater cultural heritage. Presentation made at the First and the Second National Maritime Museum Conferences on the Protection of Underwater Cultural Heritage (Greenwich, 3 and 4 February 1995) (London, IMO, 25 and 26 January 1996), ,,Marine Policy” 1996, no. 4, vol. 20.
 • Couper A., The principal issues in underwater cultural heritage, ,,Marine Policy” 1996, no. 4, vol. 20.
 • Dederichs H., Priboschek A., Nurkowanie na wrakach, Warszawa 2007.
 • Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Gelewski T.M., ,,Wilhelm Gustloff” i ,,General von Steuben”. Statki śmierci czy zbrodnia wojenna na morzu?, Manchester-Gdańsk 1997.
 • Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007.
 • Górniok O., Hoc S., Przyjemski S.M., Kodeks karny. Komentarz, t. 3 (art. 117-363), Gdańsk 2001.
 • Górniok O. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004.
 • Grześkowiak A., Wiak K., Kodeks karny. Komentarz, 2012.
 • Hutchinson G., Threats to underwater cultural heritage. The problems of unprotected archaeological and historic sites, wrecks and objects found at sea, ,,Marine Policy” 1996, no. 4, vol. 20.
 • Jamkowski M., Duchy z głębin Bałtyku. Steuben, Gustloff, Goya, Warszawa 2010.
 • Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. (red.), Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1902.
 • Kobyliński Z., Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego jako międzynarodowy problem legislacyjny, [w:] Gutowska K. (red.), Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, Warszawa 2000.
 • Kowalewski J., Aspekty prawne w nurkowaniu, „Nurkowanie” 2009, nr 7.
 • Kowalski W., Pomian I., Ochrona podwodnych obiektów archeologicznych, [w:] Kaczmarek J. (red.), Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury. Materiały z konferencji Gdańsk, 30 maja – 1 czerwca 2005r., Kraków 2006.
 • Kowalski W., Prawo ochrony zabytków w świetle aktualnych problemów zachowania dziedzictwa kulturowego Polski, [w:] Szafrański W., Zalasińska K. (red.), Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, t. 3, Poznań 2009.
 • Krochmal T., Problemy ochrony zabytków przed nielegalnym wywozem z kraju, Warszawa 2006.
 • Kubisa-Ślipko A., Słownik wyrazów bliskoznacznych, Wałbrzych 2000.
 • Kurzępa B., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 września 1987 r., (VI KZP 24/87), „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1988, z. 11-12.
 • Lindholm M., Underwater cultural heritage – a short report from the Aland Islands, [w:] Litwin J. (red.), Baltic Sea Identity. Common Sea – Common Culture? 1st Cultural Heritage Forum, Gdańsk 3rd-6th April 2003, Gdańsk 2003.
 • Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938.
 • Migros Z., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 września 1987 r., (VI KZP 24/87), „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1988, z. 11-12.
 • Migros Z., Przestępstwa przeciwko uczuciom religijnym w polskim kodeksie karnym z 1932, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1982, nr 2.
 • Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kraków 2006.
 • Nisenson J., Siewierski M., Kodeks karny i prawo o wykroczeniach z komentarzem i orzecznictwem Sądu Najwyższego do dnia 1 maja 1938 roku, Warszawa 1938.
 • O’Keefe P.J., Protecting the underwater cultural heritage. The International Law Association Draft Convention, ,,Marine Policy” 1996, no. 4, vol. 20.
 • Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, prawa o wykroczeniach, przepisów wprowadzających obie te ustawy oraz do rozporządzenia prezydenta R.P. o niektórych przestępstwach przeciw bezpieczeństwu państwa z dnia 24 października 1934 roku (Dz. U. Nr. 94, poz. 851), Kraków 1936.
 • Pomian I., Królikowski A., Morskie cmentarzyska. Stan i ochrona miejsc katastrof morskich w polskiej strefie Bałtyku, [w:] Opęchowski M., Łazowski A. (red.), Nekropolie, kirkuty, cmentarze. Materiały konferencyjne II Ogólnopolskiej Konferencji, Nekropolie, Kirkuty, Cmentarze, Szczecin, 12-13 czerwca 2005, Szczecin 2005.
 • Pomian I., Protection of underwater cultural heritage in the Polish zone of the Baltic Sea, [w:] Ramskjaer L., Nyhamar A., Chabiera A., Aniszewski M. (ed.), Stop heritage crime. Good practices and recommendations, Warszawa 2011.
 • Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. 1, Kraków 2001.
 • Pruszyński J., Ochrona zabytków w Polsce: geneza, organizacja, prawo, Warszawa 1989.
 • Rybak A., Prawnokarna ochrona godności zwłok człowieka, „Palestra” 2004, nr 1-2.
 • Schön H., Tragedia Gustloffa, Zakrzewo 2006.
 • Siewierski M., Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1965.
 • Stefański R.A., Przestępstwo znieważenia zwłok, prochów ludzkich lub grobu (art. 262 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 10.
 • Szkiłądź H., Bik S., Pakosz B., Szkiłądź C. (red.), Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1979.
 • Śliwowski J., Prawo karne, Warszawa 1979.
 • Świda W. (red.), Prawo karne. Część szczególna, Wrocław-Warszawa 1980.
 • Trzciński M., Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2010.
 • Werz B.E.J.S., South African shipwrecks and salvage: the need for improved management, ,,The International Journal of Nautical Archeology” 1993, vol. 22, no. 3.
 • Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, Komentarz do art. 117-277 k.k., Warszawa 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0029-8247

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c49a477d-b528-4004-be1f-be27acbb37bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.