Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 24 | 215-230

Article title

„Młodzi na progu” – propozycja kerygmatyczno-mistagogicznego przygotowania do sakramentu bierzmowania

Authors

Content

Title variants

EN
“Youth on the threshold” – a proposition of kerygmatic-mystagogic preparation for the sacrament of confirmation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Katecheza inicjacyjna obejmuje różne formy nauczania i wychowania prowadzące do przygotowania do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Ten rodzaj katechezy jest realizowany w ramach programu Młodzi na progu jako materiał do pracy z młodymi ludźmi przygotowującymi się do sakramentu bierzmowania w swoich parafiach. Jest to swoisty sposób by odpowiedzieć na pytanie: Jak pomóc bierzmowanym pozostać w Kościele i być Kościołem? Zasadniczym celem programu jest zachęcenie uczestników spotkań formacyjnych do pracy nad własnym rozwojem, zarówno intelektualnym, jak i duchowym. W tym programie najbardziej dominującymi aspektami są aspekty egzystencjalne, kerygmatyczne i mistagogiczne. Oznacza to, że program stara się budzić wiarę i towarzyszyć młodym ludziom w ich przygotowaniu do przyjęcia sakramentu. Współczesna katecheza powinna być katechezą o życiu, które „nie tylko daje pomysły, ale również towarzyszy nam w naszej pielgrzymce” (Franciszek, Evangelii gaudium, 156–175).
EN
Initiatory catechesis includes different forms of teaching and upbringing leading to the preparation for receiving the sacraments of Christian initiation. This type of catechesis is realized by the programme Youth on the threshold as material for work with young people preparing in their parish for the sacrament of confirmation. It is a unique way of answering the question: How to help the confirmands remain in the Church and be the Church? A crucial purpose of the programme is to encourage the members of formative meetings to work on their own human development, both intellectual and spiritual. In this programme, the most dominant are existential, kerygmatic and mystagogic aspects, which means it arouses faith and tries to accompany young people in their preparation for receiving the sacrament. Contemporary catechesis should be the catechesis of life which “not only gives ideas but also accompanies us in our pilgrimage” (Francis, Evangelii gaudium, 156–175).

Contributors

author
 • Katedra Antropologii i Teologii Rodziny Uniwersytetu Opolskiego

References

 • Borowicz, Joanna. Przygotowanie bezpośrednie młodzieży w Polsce do sakramentu bierzmowania. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. Lublin, 2016 (mps, Archiwum Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II).
 • Franciszek. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”. Kraków, 20132.
 • Franciszek. Błogosławieni miłosierni. Słowa do młodych. Kraków, 2016.
 • Gladen, Steve. Małe grupy świadome celu. Jak tworzyć zdrowe wspólnoty. Tłum. Anna Krupa. Gubin, 2016.
 • Kaszowski, Michał. Poradnik animatora. Podstawy chrześcijańskiej formacji. Katowice, 1990.
 • Mąkosa, Paweł. Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. Lublin, 2009.
 • Ożóg, Tomasz. „Animator”. W: Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński. Lublin, 2006.
 • Panuś, Tadeusz. „Młodzież nadzieją Kościoła! A czy Kościół jest nadzieją młodzieży?”. W: Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki, red. Andrzej Offmański. Studia i rozprawy 17. Szczecin, 2008.
 • Panuś, Tadeusz. „Parafia uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Doświadczenia krakowskie”. W: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, red. Józef Stala. Kielce, 2005.
 • Paweł VI. Adhortacja apostolska „O ewangelizacji w świecie współczesnym «Evangelii nuntiandi»”. Warszawa, 1986.
 • Prado Flores, J.H. Jak ewangelizować ochrzczonych?. Tłum. K. Skorupski. Łódź, 1993.
 • Prado Flores, J.H. Nowe Życie. Stryszawa, 2010.
 • Sepioło, Artur. „Jak pomóc bierzmowanym zostać w Kościele? Doświadczenie diecezji gliwickiej”. Homo Dei 84, 2 (2015): 43.
 • Sepioło, Artur, Janusz Kasperczyk. „Młodzi na Progu, program do pracy z młodzieżą przygotowującą się do Bierzmowania”. Dostęp 22.09.2016. http://ne.kuria.gliwice.pl/mlodzi-na-progu.
 • Sepioło, Artur, Janusz Kasperczyk. Młodzi na progu. Materiały do pracy z młodzieżą przy parafii. Przygotowanie do bierzmowania. Gliwice, 2010.
 • Sepioło, Artur, Janusz Kasperczyk. Twoje codzienne „Minuty przed Bogiem”. Ćwiczenia. Gliwice, 2010.
 • Sobeczko, Helmut Jan. „Odnowa duszpasterstwa sakramentalnego w oparciu o obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”. W: Servitium liturgiae. Wybór artykułów, red. Erwin Mateja, Rudolf Pierskała, Marcin Worbs. Opolska Biblioteka Teologiczna OBT 70. Opole, 2004.
 • Szkatuła, Agnieszka. Katecheza inicjacyjna w gimnazjum. Studium teoretyczno-empiryczne. Opole, 2012 (mps, Archiwum Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego).
 • Vopel, Klaus W. Poradnik dla prowadzących grupy. Tłum. M. Jałowiec. Kielce, 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c49abcac-dff3-4a10-952a-90ab7d98d659
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.