Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 2(46) | 65-78

Article title

Przekształcanie zabytkowych dworców i terenów kolejowych w struktury wielofunkcyjne

Content

Title variants

EN
Transformation of historic stations and railway areas into multi-purpose structures

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Dworzec kolejowy odegrał znaczącą rolę w rozwoju urbanistycznym w XIX i na początku XX w. Po II wojnie światowej wiele oryginalnych historycznych struktur zostało wyburzonych. Kolej ustąpiła miejsca samochodom i ogromne terminale kolejowe w centrach miast stały się nieużyteczne i drogie w utrzymaniu. Wraz z pojawieniem się kolei dużych prędkości obserwujemy renesans dworców, które muszą być dostosowane do zmieniających się potrzeb. Przy jednoczesnym planowaniu połączeń kolejowych i budowaniu dworców następuje transformacja nieużytków kolejowych na nowe funkcje. W niniejszym artykule zaprezentowano i przeanalizowano przykładowe modernizacje śródmiejskich dworców kolejowych i terenów do nich przyległych przeprowadzone w krajach Unii Europejskiej.
EN
The railway station has played a significant role in urban development of European Cities in the 19th and early 20th century. After World War II many of the original historic structures were demolished. Railways had to give way to cars and terminus stations in the city centers became impractical and too expensive to maintain. With the development of high-speed rail, a renaissance of railway stations can be observed, in which the stations are adapted to the changing needs of passengers and transportation. A new planning approach focuses not on the station building alone, but also the surrounding areas are transformed. This article presents and analyzes selected examples of modernization projects of railway stations and adjacent downtown areas carried out in the European Union.

Journal

Year

Issue

Pages

65-78

Physical description

Contributors

 • Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

References

 • Peters D., Novy J., Rail Station Mega-Projects: Overlooked Centrepieces in the Complex Puzzle of Urban Restructuring in Europe, „Built Environment” 2012, Vol. 38, No. 1, 5–12.
 • Peters D., The Renaissance of Inner-City Rail Station Areas: A Key Element in Contemporary Urban Restructuring Dynamics, „Critical Planning” 2009, No. 16, 163–185.
 • Modern trains and splendid stations: architecture, design, and rail travel for the twenty-first century, M. Thorne (ed.), Merrell Publishers, Chicago 2001.
 • Załuski D., Śródmiejskie przestrzenie podróży – dworce kolejowe, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2010.
 • Office of Rail and Road, Estimates of station usage, http://orr.gov.uk/statistics/published-stats/station-usage-estimates [accessed: 10.06.2016].
 • Decision-making on mega-projects: cost-benefit analysis, planning and innovation, H. Priemus, B. Flyvbjerg, B. van Wee (ed.), Elgar, Cheltenham 2008.
 • de Jong M., European high-speed train station areas: the renaissance of the railway station, European Transport Conference 2009, http://abstracts.aetransport.org/paper/download/id/3116 [accessed: 12.12.2014].
 • Oosten W., Railway stations and a geography of networks, [w:] Paper presented at the 6th Annual Congress of the Netherlands Research School for Transport, Infrastructure and Logistics. The Congress took place at The Hague, December 12th 2000, Delft 2000, 1–12.
 • van den Broeck P., Limits to social innovation. Shifts in Flemish strategic projects towards market oriented approaches, „Belgeo” 2011, No. 1–2, 75–88.
 • Nasze dworce, http://pkpsa.pl/pkpsa/nasze-dworce/ [accessed: 12.05.2016].
 • Zuziak Z., Kolej a racjonalizacja miejskiej struktury przestrzennej – między teorią a praktyką, [w:] D. Załuski (red.), Dworzec kolejowy w strukturze miasta, Urbanista, Warszawa 2006, 10–19.
 • Gminy przejmują dworce, „Rynek Kolejowy”, http://www.rynek-kolejowy.pl/52607/gminy_przejmuja_dworce.htm [accessed: 10.07.2014].
 • von Gerkan M., Renaissance der Bahnhoefe als Nukleus des Staedtebaus, [w:] G. Kähler, C. Steckeweh, K. Weiss (Hrsg.), Renaissance der Bahnhöfe: Die Stadt im 21 Jahrhundert, Vieweg, Braunschweig 1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c49e21da-8dd6-4af4-ae32-dcb05ee588eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.