Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 4(64) | 15-22

Article title

Kolory przeciwstawne w teorii barw W. Kandinskiego jako element architektury współczesnej

Content

Title variants

EN
Contrasting colors in W. Kandinsky’s theory of colors as an element of contemporary architecture

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę umiejętnego posługiwania się kolorem w architekturze. W olbrzymim skrócie na podstawie opracowania W. Kandinskiego "O duchowości w sztuce" przedstawiono, jak do tematu koloru podchodzono w Bauhausie. Następnie, posługując się abstrakcyjną kompozycją malarską, nieprzedstawiającą konkretnych kształtów ani tematów, poddając ją zabiegom zmieniającym zachodzące w niej relacje barwne, podjęto próbę sprawdzenia i potwierdzenia myśli sformułowanych przez Kandinskiego. Prezentowane ilustracje oraz przynależne im komentarze w intencji autora przybliżyć mają omawiane zagadnienie czytelnie oraz w miarę możliwości w obiektywnym stopniu, z ukierunkowaniem na stosowanie koloru w architekturze współczesnej.
EN
The aim of the article is to draw attention to the need for skillful use of color in architecture. On the basis of W. Kandinski’s study Concerning the "Spiritual in Art" , the Bauhaus approach to color was briefly presented. Then, using an abstract painting composition which did not represent specific shapes or themes and subjecting it to changes of the color relations, an attempt was made to verify and confirm the thoughts formulated by Kandinsky. It was the author’s intention that the presented illustrations and the accompanying comments should present the issues under discussion clearly and, if possible, objectively, with a focus on the use of color in contemporary architecture.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

15-22

Physical description

Contributors

  • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

References

  • Kandinsky W., O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, Łódź 1996.
  • Kandinsky W., Punkt i linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, PIW, Warszawa 1986.
  • Itten J., Sztuka barwy, d2d.pl, Kraków 2015.
  • Albers J., Interaction of colours, Yale University Press, London 2013.
  • Kwiatkowska-Lubańska A., Kolorowa strona Bauhausu, „Formy” 2019, nr 3, 2–18.
  • Gropius W., Pełnia architektury, Karakter, Kraków 2014.
  • Kościelecki S., Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, PWN, Warszawa 1977.
  • Dzikowska E., Artyści mówią, Rosikon Press, Izabelin–Warszawa 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c49f8444-da67-4315-8b91-4945f086cc1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.