Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 3 | 66-84 (9)

Article title

Z DYSKUSJI O SZKOLE KATOLICKIEJ W II RP

Content

Title variants

EN
OF THE DEBATE ON THE CATHOLIC SCHOOL IN THE II REPUBLIC OF POLAND

Languages of publication

PL EN

Abstracts

Keywords

Year

Issue

3

Pages

66-84 (9)

Physical description

Contributors

 • Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Adamski S., 1938, Szkoła wedle nauki Kościoła i uchwał synodu, Poznań.
 • Adamski S., 1921, Szkoła wyznaniowa czy mieszana?, Poznań.
 • Czarnecki J., O katolickie życie publiczne w Polsce, „Przegląd Katolicki” 1934, nr 43.
 • Czuma I., 1927, Kościół, naród i państwo, Kraków.
 • Grott B., 1987, Katolicyzm w doktrynach ugrupowań narodowo-radykalnych do roku 1939, Kraków.
 • Iwaszkiewiczowa Z., 1937, Współpraca rodziny i szkoły [w:] Katolicka myśl wychowawcza.
 • Pamiętnik II Studium Katolickiego w Wilnie w 1936 r., Poznań.
 • Klepacz M., 1930, Duchowieństwo wobec nowoczesnych prądów w szkole polskiej, Kielce.
 • Krasowski K., 1992, Episkopat katolicki w II Rzeczypospolitej. Myśl o ustroju państwa: postulaty, realizacja, Warszawa–Poznań.
 • Księża Prefekci do społeczeństwa, „Przegląd Katolicki” 1927, nr 36.
 • Kwasieborski W., 1937, Podstawy narodowo-radykalnej przebudowy szkoły polskiej, Warszawa.
 • Lechicki C., O szkołę wyznaniową w Polsce, „Przegląd Katolicki” 1924, nr 47.
 • List Pasterski kard. Augusta Hlonda „O katolickie zasady moralne”, 1936, Poznań.
 • List Pasterski kard. Kakowskiego z okazji 50-lecia kapłaństwa, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 1936, nr 6.
 • Majchrowski J., 1985, Silni – zwarci – gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa.
 • Mich W., 1994, Myśl polityczna polskiego ruchu konserwatywnego, Lublin.
 • O czym nie mówiono na zjeździe oświatowym, „Czas” 1936, nr 11, Warszawa.
 • Odbudowa narodów, „Kurier Poznański” 1936, nr 496.
 • Pilch Z., Zadania Kościoła w dobie obecnej, „Przegląd Powszechny” 1926, t. 171.
 • Piskorz J., 1939, Aktualne zagadnienia duszpasterstwa [w:] Posłannictwo katolicyzmu polskiego w świetle uchwał I Synodu Plenarnego. Pamiętnik IV Studium Katolickiego w Katowicach w 1938 r., Poznań.
 • Podoleński S., Katolicy świata wobec szkoły wyznaniowej, „Przegląd Powszechny” 1921, t. 149–150.
 • Podoleński S., Kościół a szkoła, „Przegląd Powszechny” 1930, t. 186.
 • Prądzyński J., Nie polemika – tylko dyskusja, „Kurier Poznański” 1925, nr 351.
 • Program Stronnictwa Narodowego, Warszawa, 7 października 1928 [w:] Programy partii i stronnictw politycznych w Polsce 1918–1939, oprac. E. Orlof, A. Pasternak, Rzeszów 1993.
 • Program Związku Ludowo-Narodowego, Warszawa, 27 października 1919 [w:] Programy partii i stronnictw politycznych w Polsce 1918–1939, oprac. E. Orlof, A. Pasternak, Rzeszów 1993.
 • Rolicki H. (T. Gluziński), 1927, Cele i metody propagandy wywrotowej, Poznań.
 • Rzepecka Z., Dlaczego wołamy o szkołę wyznaniową?, „Przewodnik Społeczny” 1927.
 • Sprawozdanie sten. z posiedzenia Sejmu – 23 XI 1920 r. (S. Nowicki).
 • Sprawozdanie sten. z posiedzenia Sejmu – 2 XII 1920 r. (ks. K. Kotula, ks. S. Maciejewicz).
 • Sprawozdanie sten. z posiedzenia Sejmu – 2 XII 1920 r. (ks. W. Mąkowski).
 • Sprawozdanie sten. z posiedzenia Sejmu – 10 III 1921 r. (B. Fichna).
 • Sprawozdanie sten. z posiedzenia Sejmu – 25 III 1925 r. (T. Błażejewicz).
 • Statut i Program Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji uchwalony na kongresie Stronnictwa dnia 11 października 1931 r., Katowice 1934.
 • Świeżawska H., Wola i charakter, „Kurier Poznański” 1936, nr 113.
 • Thullie M., O jaką szkołę walczyć należy?, „Głos Narodu” 1930, nr 103.
 • Uchwały Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego z 1936 r., „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 1938, nr 1 (fragment Uchwały 122).
 • Urban J., O szkołę katolicką, „Przegląd Powszechny” 1919, t. 141–142.
 • W.K.W., Rodzina a szkoła, „Słowo” 1924, nr 202.
 • Wachowski M., W sprawie sporu o koedukację, „Przewodnik Społeczny” 1931.
 • Wątor A., 1999, Chrześcijańsko-narodowi. Z dziejów nurtu politycznego do 1928 r., Szczecin.
 • Wilk S., 1992, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa.
 • Zarzecki L., 1929, Wychowanie narodowe. Studia i szkice, wyd. 2, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1732-9639

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4a11fec-e0b8-4390-88bb-522c79883f51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.