Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 1(121) | 24–36

Article title

„Dzieci szarej strefy” – aktualizacja stanu wiedzy dotyczącej funkcjonowania psychospołecznego uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna

Title variants

EN
Children in the twilight zone – a review of psychosocial functioning of children with below average intelligence

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Inteligencja niższa niż przeciętna to poziom sprawności intelektualnej mieszczący się pomiędzy -1,01 a -2,00 odchyleniem standardowym, tj. pomiędzy poziomem przeciętnym a upośledzeniem umysłowym. Osoby z inteligencją niższą niż przeciętna stanowią jedną z najbardziej zaniedbanych grup, zarówno w obszarze edukacji, jak również w systemie społecznym. Pomimo, iż jednostki te stanowią znaczną część naszego społeczeństwa (14% populacji) ich problemy wciąż pozostają ignorowane lub niezauważane. Celem niniejszego artykułu jest pogłębienie wiedzy czytelnika na temat problemów, jakich doświadczają dzieci i adolescenci z inteligencją niższą niż przeciętna w funkcjonowaniu poznawczym i psychospołecznym, poprzez prezentację rezultatów najważniejszych badań prowadzonych w tym obszarze w przeciągu ostatnich kilku lat na arenie międzynarodowej.
EN
Borderline intelligence is the level of intellectual ability located between -1.01 and - 2.00 standard deviations, i.e. between the average level and intellectual disability. People with borderline intellectual function constitute one of the most neglected groups, both in education as well as the social system. Despite the fact that these individuals represent a significant portion of our society (14% of the population), their problems remain ignored or overlooked. The aim of this paper is to deepen the reader's knowledge about the problems experienced by children and adolescents with borderline intelligence in their cognitive and psychosocial functioning and the contribution of recent international research to this field.

Journal

Year

Issue

Pages

24–36

Physical description

Dates

issued
2013-03-31

Contributors

 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański

References

 • Ahrens, J. A., Evans, R. G. i Barnett, R. W. (1990). Factors related to dropping out of school in an incarcerated population. Educational & Psychological Measurement, 50, 611–617.
 • Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder - IV - Text Revision. Waszyngton: APA.
 • Artigas-Pallarés, J., Rigau-Ratera, E. i García-Nonell, C. (2007). Capacidad de inteligencia límite y disfunción ejecutiva. Revista de Neurología, 44(2), 67–69.
 • Bauminger, N., Schorr Edelsztein, H. i Morash, J. (2005). Social information processing and emotional understanding in children with LD. Journal of Learning Disabilities, 38, 45–61.
 • Bocsa, E. (2003). School adjustment of borderline intelligence pupils. [Niepublikowana praca doktorska]. Cluj-Napoca: Uniwersytet Babeş-Bolyai.
 • Cooter, K. S.i Cooter, R. B. (2004). One size doesn’t fit all: Slow learners in the reading classroom. The Reading Teacher, 57(7), 680–684.
 • Deb, S. T., I Bright, M. C. (2001). Mental disorders in adults with intellectual disability: prevalence of functional psychiatric illness among community-based population aged between 16 and 64 years. Journal of Intellectual Disability Research, 45, 495–505.
 • Emerson, E. i Hatton, C. (2007). Contribution of socioeconomic position to health inequalities of British children and adolescents with intellectual disabilities. American Journal on Mental Retardation, 112, 140–50.
 • Fenning, R. M., Baker, J. K., Baker, B. L. i Crnic, K. A. (2007). Parenting children with borderline intellectual functioning: a unique risk population. American Journal of Mental Retardation, 112(2), 107–121.
 • Fernell, E. i Ek, U. (2010). Borderline intellectual functioning in children and adolescents – insufficiently recognized difficulties. Acta Paediatrica, 99(5), 748–753
 • Frederickson, N. L. i Furnham, A. F. (2004). Peer assessed behavioural characteristics and sociometric rejection: differences between pupils who have moderate learning difficulties and their mainstream peers. British Journal of Educational Psychology, 74(3), 391–410.
 • Hassiotis, A., Strydom, A., Hall, I., Ali, A., Lawrence-Smith, G., Meltzer, H., Head, J. i Bebbington, P. (2008). Psychiatric morbidity and social functioning among adults with borderline intelligence living in private households. Journal of Intellectual Disability Research, 52(2), 95–106.
 • Hihi, S. i Harachiewicz, J. M. (2000). Motivating the academically unmotivated: a critical issue for the 21st century. Review of Educational Research, 70, 151–179.
 • Karende, S., Kanchan, S., Kulkarni, M. (2008). Clinical and psychoeducational profile of children with borderline intellectual functioning. Indian Journal of Pediatrics, 75, 795–800.
 • Kostrzewski, J. (1981). Osoby o niższym niż przeciętny poziomie sprawności intelektualnych. W: K. Kirejczyk (red.), Upośledzenie umysłowe. Warszawa: PWN,117-123.
 • Krepsówna, M. (1935). Los dzieci o I.I. w granicach od 71 do 75 pozostawionych w szkołach powszechnych. Szkoła Specjalna, 12, 1, 2-18.
 • MacMillan, D. L., Gresham, F. M., Siperstein, G. N., i Bocian, K. M. (1996). The labyrinth of IDEA: School decisions on referred students with subaverage general intelligence. American Journal on Mental Retardation, 101, 161-174.
 • Masi, G., Marcheschi, M. i Pfanner, P. (1998). Adolescents with borderline intellectual functioning: psychopathological risk. Adolescence, 33(130), 425–434.
 • Nestler, J. i Goldbeck, L. (2011). A pilot study of social competence group training for adolescents with borderline intellectual functioning and emotional and behavioural problems (SCT-ABI). Journal Of Intellectual Disability Research, 55(2), 231–41.
 • Shaw, S. R. (2008). An Educational Programming Framework for a subset of students with diverse learning needs: borderline intellectual functioning. Intervention in School and Clinic, 43(5), 291–299.
 • Shaw, S., Grime, D. i Bulman, J. (2005). Educating slow learners. Are charter schools the last, best hope for their educational success? The Charter Schools Resource Journal, 1, 10–19.
 • Shaw, S. R. (2000a). Slow learners and mental health issues. NASP Communiqué, 28(4).
 • Shaw, S. R. (2000b). Academic interventions for slow learners. NASP Communiqué, 28(16).
 • Spionek, H. (1973). Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. Warszawa: PWN.
 • Veenman, M. V. J. i Verhej, J. (2001). Technical students’ metacognitive skills: relating general vs. specific metacognitive skills to study. Learning and Individual Differences, 13, 259–272.
 • Verguts, T. i DeBoeck, P. (2001). On the correlation between working memory capacity and performance on intelligence tests. Learning and Individual Differences, 13, 37–56
 • Wiener, J. i Schneider, B. (2002). A Multisource exploration of the friendship patterns of children with and without learning disabilities. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 127–141.

Notes

http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2013/1-2-jankowska-i-in-dzieci-szarej-strefy.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0239-6858

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4a291ab-91b9-42c0-822b-91b59c251001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.