Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 171 | 65-83

Article title

Informacja o kredytobiorcy - zasadnicza przesłanka bezpieczeństwa banku

Content

Title variants

EN
Information about the Borrower - the Fundamental Prerequisite of the Bank Security

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The study concerns the role of information about the customer to ensure the safety of the bank lending. Its aim is to identify the key stages of effective information management in the difficult process of minimizing the bank's credit risk. Therefore identified: importance of obtaining financial, credit and economic information about borrower, the sources of this information, characteristics which should legitimize of useful information, the principles of proper bank's information system management and its computer system management, most of the information must, in fact, be computerized. Moreover, indicated important problems, decreasing in the current banks' practice, the efficiency of existing banks' information systems.

Keywords

Year

Volume

171

Pages

65-83

Physical description

Contributors

References

  • M. Iwanicz-Drozdowska: Zarządzanie finansowe bankiem. PWE, Warszawa 2005.
  • M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka: Bankowość - zagadnienia podstawowe. Poltext, Warszawa 2008.
  • M. Wójciak: Metody oceny ryzyka kredytowego. PWE, Warszawa 2007.
  • M. Hamrol, J. Chodakowski: Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. "Badania operacyjne i decyzyjne" 2008, nr 3.
  • T.T. Kaczmarek: Zarządzanie ryzykiem. Ujecie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2010, s. 236-237.
  • Transgraniczna wymiana informacji kredytowych. "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2011, nr 10, s. 22-23.
  • G. Rogowski: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 1999, s. 45-46.
  • J. Kisielnicki, H. Sroka: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Placet, Warszawa 1999, s. 35-37.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4a385a3-f502-4a30-b786-1c3fa564ea94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.