Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2001 | 3 | 93-97

Article title

Przemiany zagospodarowania terenów portowo-przemysłowych aglomeracji Trójmiasta

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podstawą gospodarki regionu, a zwłaszcza dwóch jego największych miast – Gdańsk i Gdyni, jest gospodarka morska, a więc przede wszystkim porty morskie, stocznie oraz szereg zakładów produkcyjnych. pośrednio lub bezpośredni o związanych z działalnością przeładunkową portów. Obecnie w Trój mieście znajdują się 3 obszary portowe: Port Wewnętrzny w Gdańsku. Port Gdynia oraz Port Północny w Gdańsku. Zespół portów Trójmiasta jest największy na południowym Bałtyku i jego obroty stanowią 57,7% polskich przeładunków drogą morską (wzrost o 4,3% w porównaniu z 1997 rokiem). Porty te także przeładowują 53,2% ładunków tranzytowych (wzrost o 34, 1% w porównaniu z 1997 rokiem).

Keywords

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4a83f84-44da-4542-93fa-0eb0c063e55b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.