Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 5 | 41-52

Article title

Udział Józefa Grycza w pracach nad „Przeglądem Bibliotecznym” w latach 1927–1939

Content

Title variants

Józef Grycz’s Contribution to the Periodical Przegląd Biblioteczny (1927–1939)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Przegląd Biblioteczny is the oldest Polish scientific periodical devoted to library science. The article recounts the activities of Józef Grycz with relation to the establishing of the journal in 1927, and next his professional engagement in the editorial works (through 1928). The author discusses Grycz’s undertakings chiefly on the basis of his articles published in Przegląd Biblioteczny, and the fragments of his correspondence with Adam Łysakowski published by Maria Dembowska. The matters which concerned Grycz the most were related to the organization and functioning of libraries in Poland.

Keywords

Contributors

 • Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego

References

 • M. Banacka, B. Sosińska-Kalata, „Przegląd Biblioteczny” – rocznik 1927, Przegl. Bibliot., 75:2007, z. 4, s. 528
 • I. Turowska-Bar, Edward Kuntze jako redaktor „Przeglądu Bibliotecznego”, Przegl. Bibliot., 25:1967, z. 2, s. 110
 • Drugi Zjazd Bibliofilów Polskich w Warszawie, Lwów–Warszawa, 1927
 • Pierwszy Zjazd Bibliofilów Polskich w Krakowie, 28–30 czerwca 1925: sprawozdanie, Kraków 1926
 • J. Grycz, Trzeci Zjazd Bibliofilów Polskich we Lwowie, Kraków 1929
 • J. Grycz, Na drodze do polskiej instrukcji alfabetycznego katalogowania (streszczenie referatu), Przegl. Bibliot., 6:1932, z. 3–4, s. 147–148
 • B. Horodyski, Józef Grycz, [w:] Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej. Studia poświęcone pamięci Józefa Grycza, Wrocław 1961, s. 24–26
 • Bibliotekarstwo polskie 1925–1951 w świetle korespondencji jego współtwórców, wyboru z listów Adama Łysakowskiego, Mariana Łodyńskiego, Józefa Grycza, Heleny Hleb-Koszańskiej dokonała, wstępami, przypisami i indeksem opatrzyła Maria Dembowska, Warszawa 1995
 • J. Grycz, Pierwsze dziesięciolecie „Przeglądu Bibliotecznego”, Przegl. Bibliot., 11:1937, z. 1, s. 2
 • J. G[rycz], Biblioteka Jagiellońska w latach 1918–1927, Przegl. Bibliot., 1:1927, s. 143–148
 • J. G[rycz], Centralna Biblioteka Nauczycielska Okręgu Szkolnego Krakowskiego, Przegl. Bibliot., 1:1927, s. 171–174
 • J. Grycz, Polityka Biblioteki Kórnickiej. Rzut oka w przeszłość i przyszłość, Przegl. Bibliot., 3:1929, z. 2, s. 115–116
 • J. Grycz, Normy organizacyjne bibliotek naukowych a w szczególności uniwersyteckich (koreferat), Przegl. Bibliot., 3:1929, z. 3–4, s. 307–308
 • J. Grycz, O kursy bibliotekarskie, Przegl. Bibliot., 4:1930, z. 2, s. 196
 • B. Horodyski, Józef Grycz, [w:] Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej. Studia poświęcone pamięci Józefa Grycza, Wrocław 1961, s. 32–33
 • J. Grycz, Biblioteka Narodowa na drugim etapie działalności, Przegl. Bibliot., 5:1931, z. 2, s. 109–136
 • B. Bieńkowska, K. Chamerska, Zarys dziejów książki, Warszawa 1987
 • J. Grycz, O reorganizację bibliotek szkół wyższych, Przegl. Bibliot., 7:1933, z. 2, s. 154–162
 • J. Grycz, Rola państwa w stosunku do bibliotek naukowych, Przegl. Bibliot., 8:1934, z. 2, s. 82–97
 • J. Grycz, Zagadnienie fotografii w bibliotekarstwie, Przegl. Bibliot., 12:1938, z. 3, s. 145–170
 • J. Grycz, O Centrum Dokumentacji Bibliotekarstwa, Przegl. Bibliot., 12:1938, z. 1, s. 2
 • Informacja naukowa. Rozwój, metody, organizacja, pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego oraz Wiesława Babika i Diany Pietruch- Reizes, Warszawa 2006
 • J. Grycz, Pierwsze dziesięciolecie Przeglądu Bibliotecznego, Przegl. Bibliot., 11:1937, z. 1, s. 1–2

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4a83fa5-0ba1-4ed2-b4b3-24a9b2b141e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.