Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(12) | 175-190

Article title

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2015 roku, sygn. P 32/12 – problematyka zbiegu odpowiedzialności za delikt administracyjny zagrożony karą pieniężną z odpowiedzialnością za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Report on the Judgment delivered by the Constitutional Court on 21 October 2015, file P 32/12 – concurrent reasons for liability for an administrative offence punishable by an administrative fine and a fiscal offence fine

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

175-190

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Czyżak M., Odpowiedzialność za nielegalne urządzanie gier hazardowych w polskim systemie prawnym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2009, nr 2.
 • Czyżak M., Prowadzenie gier hazardowych w internecie w świetle polskiego prawa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 68: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego: stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, t. 2.
 • Dębek D., Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2010.
 • Hauser R., Trzciński J., Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie NSA, Warszawa 2008.
 • Jasudowicz T., Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996.
 • Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Kisielewicz A., Kary administracyjne przewidziane ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych, „Zeszyty Sądownictwa Administracyjnego” 2013, nr 5.
 • Rogalski M., Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna, „Ius Novum” 2014, numer specjalny.
 • Szumiło-Kulczycka D., Prawo administracyjno-karne, Zakamycze 2004.
 • Wilk L., Hazard. Studium kryminologiczne i prawne, Warszawa 2012.
 • Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008.

Notes

PL
III. Z orzecznictwa
EN
III. Judicial decisions and case reports

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4b65f11-cde3-402f-8fbc-cea69be1d73c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.