Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2000 | 4(4) | 113-132

Article title

Radom - w blasku czy cieniu Warszawy?

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia powiązania miasta peryferyjnego, jakim jest Radom, z metropolią warszawską. Z analizy tych powiązań wynika, że bardzo wyraźne jest wypłukiwanie z Radomia do Warszawy najwyższej jakości kapitału ludzkiego oraz finansowego. Współpraca gospodarcza i kontakty między samorządami lokalnymi obu miast mają charakter incydentalny. Z bliskości stolicy korzyści czerpie jedynie radomska nauka i podmioty gospodarcze sektora MŚP, orientujące swoją działalność na chłonny rynek warszawski. Po zbilansowaniu pozytywnych i negatywnych efektów, które wynikają dla Radomia z faktu położenia w strefie oddziaływania metropolii, okazuje się, że leży on w „cieniu wielkiego miasta”, co predestynuje go do roli ośrodka satelickiego Warszawy, pełniącego w stosunku do niej funkcje usługowe.

Keywords

Contributors

References

 • Castells M., 1996, The Rise of The Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. I, Malden: Blackwell Publisher Inc.
 • Dąbrowska A., 1999, „Zainteresowanie edukacją ekonomiczną przez maturzystów radomskich szkół średnich w świetle badań ankietowych”, Edukacja Ekonomiczna, nr 2, Radom: WSFiB.
 • Furman S., 1998, Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego województwa warszawskiego, Warszawa: Wydział Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Biuro Planowania Rozwoju Warszawy, Urząd Wojewódzki w Warszawie.
 • Gorzelak G., 1997, „Przemiany polskiej przestrzeni (podsumowanie badań)” (w:) Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Warszawa: RCSS.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 1998, „Refleksje o strategiach lokalnych” (w:) Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, seria: Studia Regionalne i Lokalne, Warszawa: EUROREG.
 • Hryniewicz J., 1996, „Czynniki rozwoju regionalnego” (w:) B. Jałowiecki (red.), Oblicza polskich regionów, seria: Studia Regionalne i Lokalne, Warszawa: EUROREG.
 • Jałowiecki B., 1999, Metropolie, Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 • Korcelli P., 1997, „Warszawa i aglomeracja warszawska: tendencje, perspektywy, zagrożenia rozwoju” (w:) P. Korcelli (red.), Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, t. III, Warszawa: PAN, IGiPZ.
 • Kukliński A.,1997, „Regionalne systemy innowacji (RSI) w Polsce. Doświadczenia i perspektywy” (w:) A. Kukliński (red.), Problematyka przestrzeni europejskiej, Warszawa: EUROREG.
 • Lisowski P., Rakowski W., 1998, „Plany przestrzennego zagospodarowania Radomia”, Przegląd Naukowo-Dydaktyczny, t. II, Radom: PWSOŚ.
 • Malisz B. 1971, „Metoda analizy progowej zastosowana do planowania rozwoju miast i regionów” (w:) B. Malisz, J. Żurkowski (red.), Metoda analizy progowej, seria: Studia, t. 34, Warszawa: KPZK, PAN.
 • Malisz B. 1984, Ekonomika miast, Warszawa: PWN.
 • Olejniczuk-Merta A., 1999, „Edukacja ekonomiczna a zatrudnienie absolwentów szkół wyższych w Radomiu i regionie”, Edukacja Ekonomiczna, nr 2.
 • Szul R., 1997, „Mazowsze a Warszawa: regionalne i ponadregionalne funkcje Warszawy a pozycja Mazowsza na tle innych regionów kraju” (w:) A. Kukliński (red.), Problematyka przestrzeni europejskiej, Warszawa: EUROREG.
 • Witkowski S., 1985, Radom, dzieje miasta w XIX i XX wieku, Radom: RTN.
 • Centrum Badan´ Regionalnych, 1999, „Lista największych firm: Liderzy nie tylko Mazowsza”, Rzeczpospolita (dodatek – Nowe województwa po reformie) z 12 października.
 • Mizerski S., 1999, „Radom, miasto upadłe”, „Polityka” nr 26 (2199) z 26 czerwca.
 • Nowatorski R., 1999, „Nauczyć się i uciec”, Gazeta Wyborcza (dodatek – Gazeta w Radomiu) z 28–29 listopada.
 • Nowatorski R., 2000, „W strefie nadziei. Podsumowanie 1999 r. w radomskiej gospodarce”, Gazeta Wyborcza (dodatek – Gazeta w Radomiu) z 8–9 grudnia.
 • Rakowski W., 1999a, „Warszawa myśli tylko o sobie. Czy Radom stanie się stolicą regionu?”, Echo Dnia z 19 listopada.
 • Rakowski W., 1999b, „Przenieśmy stolicę Mazowsza do Radomia”, Słowo Ludu z 24 listopada.
 • RAY, 1999, „Porozmawiajmy o uniwersytecie. Czy w Radomiu potrzebna jest filia uniwersytetu?”, Gazeta Wyborcza (dodatek – Gazeta w Radomiu) z 4–5 grudnia.
 • „Fotografia” gospodarcza Radomia, analiza statystyczna na 15 sierpnia 1999 r., Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Radomiu.
 • Gwozdowski J. (red.), 1997, Radom w statystyce, Urząd Statystyczny w Radomiu.
 • Gwozdowski J. (red.), 1998, Rocznik statystyczny województwa radomskiego, Urząd Statystyczny w Radomiu.
 • Opis planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia, 1972, 1982, 1994.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4b71a5b-73df-4b6a-8fbf-5799c0e47f31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.