Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 127 | 153-163

Article title

The Financing Risk of a Bank's Operating Activities

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Działalność operacyjna to podstawowy rodzaj działalności banku, której celem jest wygenerowanie zysku. Głównym centrum zysku są operacje aktywne, a ich realizowanie jest uwarunkowane posiadaniem kapitału w odpowiedniej wielkości. Wymusza to na bankach podejmowanie decyzji dotyczących finansowania ich działalności, biorąc pod uwagę koszty oraz ryzyko, które jest uzależnione od indywidualnych decyzji deponentów, a także niekorzystnych zmian makroekonomicznych mających wpływ na zachowanie rynków finansowych. Ryzyko finansowania wpływa na płynność banku, której odpowiedni poziom jest koniecznym, wymaganym przez KNF, warunkiem bezpiecznego jego funkcjonowania. Dlatego też bank powinien zarządzać nie tylko posiadanymi aktywami, ale także dostępnymi kapitałami w taki sposób, aby optymalizować ich strukturę pod względem wartości, rodzajów i terminów wymagalności. Artykuł ma na celu analizę źródeł finansowania banku z punktu widzenia ekonomicznych uwarunkowań ich wyboru, w kontekście minimalizacji ryzyka występującego przy jego finansowaniu.

Year

Volume

127

Pages

153-163

Physical description

Contributors

author

References

 • Capiga M.: Zarządzanie bankiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Cichy J.: Międzybankowy rynek pieniężny. In: Rynek finansowy. Ed. I. Pyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 • Raport o sytuacji banków w 2008 r. UKNF, Warszawa 2008.
 • Raport o sytuacji banków w 2009 roku. UKNF, Warszawa 2010.
 • Raport o sytuacji banków w Polsce w 2010 r. UKNF Warszawa 2011.
 • Raport o stabilności systemu finansowego, grudzień 2009. NBP, Warszawa 2009.
 • Raport o stabilności systemu finansowego. NBP, Warszawa 2010.
 • Rynek pieniężny i kapitałowy. Ed. I. Pyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2004, nr 91, poz. 870 z póżn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 o obligacjach (Dz.U. 2001, nr 120 poz. 1300 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665, z póżn. zm.).
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. 2009, nr 127, poz. 1050).
 • Uchwała Nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (Dz.Urz. KNF nr 8 z 31 grudnia 2008 r.).
 • Rekomendacja P dotycząca systemu monitorowania płynności finansowej banków. KNB, 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4b79a03-f543-47aa-840c-2e9550704c93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.