Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2 | 124-131

Article title

Monter stolarki budowlanej – od kwalifikacji rynkowej do zawodu szkolnego

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Woodwork construction fitter – from market qualification to the school profession

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Since November 2017, in the Integrated Qualifications System (IQS), the first market qualification "Assembling of woodwork construction" has been functioning. Since September 2018, first-degree vocational schools have been able to educate students in woodwork construction fitter profession. The article discusses the functioning of IQS in the field of validation and certification of market qualifications, taking the example of market qualification "Assembling of woodwork construction". A comparison was made of the competence profile of persons with market qualification "Assembling of woodwork construction" and future graduates in the profession of woodwork construction fitter.

References

  • Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce: https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf [dostęp: 04.06.2019].
  • Chłoń-Domińczak A., Sławiński S., Kraśniewski A., Chmielecka E.: Polska Rama Kwalifikacji. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2018.
  • Gmaj I., Grzeszczak J., Leyk A. i in.: Walidacja – nowe możliwości zdobywania kwalifikacji. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2016.
  • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 704).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
  • Sławiński S., Królik K., Stęchły W.: Włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2018.
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.).
  • Ziewiec-Skokowska G., Stęchły W.: Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2016.
  • Związek Polskie Okna i Drzwi: https://poid.eu/2019/03/25/polska-stolarka-znow-liderem- -eksportu/ [dostęp: 05.06.2019].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-6563

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4bb8398-e362-4468-82da-91890fe70ed2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.