Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 48 | 299-318

Article title

Wizerunek prezydenta elekta Andrzeja Dudy w polskich tygodnikach katolickich „Gość Niedzielny” i „Niedziela”

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article concerns the research area of political science and media studies, and in particular refers to the issue of mediatization of political communication. The purpose of the text is to establish the press image of president‑elect Andrzej Duda after winning the second round of Poland’s presidential elections in 2015, based on content analysis of Catholic weekly magazines Gość Niedzielny and Niedziela. This study covers the period of time between 25 May 2015 and 15 August 2015. The author examined the degree of interest in the mentioned newspapers for the person of president elect, size and placement of texts, interpretative framework in which he was presented (politico‑social, familial, scientific and religious), and the nature of the texts depicting Andrzej Duda (information, publications).

Contributors

References

 • Adamik‑Szysiak M., Obraz polityków w polskich programach informacyjnych na przykładzie „Wiadomości” TVP1 oraz „Faktów” TVN, [w:] Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych, red. taż, Lublin 2015.
 • Berelson B., Content Analysis in Communication Research, New York 1952.
 • „Dlaczego sprzeciw wobec uchwalonej przez Sejm w dniu 25 czerwca 2015 r. ustawy o leczeniu niepłodności, w sposób liberalny legalizującej zapłodnienie in vitro”, Biuro Prawne Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, 9 VII 2015, [online] http://episkopat.pl/dlaczego‑sprzeciw‑wobec‑uchwalonej‑przez‑sejm‑w‑dniu‑25‑czerwca‑2015‑r‑ustawy‑o‑leczeniu‑nieplodnosci‑w‑sposob‑liberalny‑legalizujacej‑zaplodnienie‑in‑vitro/.
 • Hansen A., Machin D., Media & Communication Research Methods, Basingstoke 2013.
 • Komunikat Prezydium KEP po ogłoszeniu wyników głosowania w Senacie ws. ustawy dotyczącej procedury „in vitro”, 10 VII 2015, [online] http://episkopat.pl/komunikat‑prezydium‑kep‑po‑ogloszeniu‑wynikow‑glosowania‑w‑senacie‑ws‑ustawy‑dotyczacej‑procedury‑in‑vitro/.
 • Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy dotyczącej procedury „in vitro”, 22 VII 2015, [online] http://episkopat.pl/komunikat‑prezydium‑konferencji‑episkopatu‑polski‑po‑podpisaniu‑przez‑prezydenta‑rp‑ustawy‑dotyczacej‑procedury‑in‑vitro/.
 • Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w kontekście ustawy „o leczeniu niepłodności” z dnia 25 czerwca 2015 r., 7 VII 2015, [online] http://episkopat.pl/komunikat‑prezydium‑konferencji‑episkopatu‑polski‑w‑kontekscie‑ustawy‑o‑leczeniu‑nieplodnosci‑z‑dnia‑25‑czerwca‑ 2015‑r/.
 • Laberschek M., Przydatność metod badania potrzeb odbiorców internetowych serwisów informacyjnych w kontekście zarządzania informacją‑produktem, „Zarządzanie w Kulturze” 2011, Vol. 12, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.11.003.0126.
 • Lisowska‑Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Kraków 2006, Zeszyty Wydziałowe – UJ. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, 2.
 • List Przewodniczącego KEP do Prezydenta RP, 17 VII 2015, [online] http://episkopat.pl/list‑przewodniczacego‑kep‑do‑prezydenta‑rp‑2/.
 • McCombs M., Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, przeł. B. Radwan, Kraków 2008, Media.
 • Metody badania wizerunku w mediach. Czym jest wizerunek, jak i po co należy go badać, red. T. Gackowski, M. Łączyński, Warszawa 2009.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., [online] http://prezydent2015.pkw.gov.pl/pliki/1_Obwieszczenie.pdf.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, [online] http://prezydent2015. pkw.gov.pl/pliki/1432571989_obwieszczenie.pdf.
 • Odpowiedź Przewodniczącego KEP na list Prezydenta RP z dnia 22 lipca 2015 r., 27 VII 2015, [online] http://episkopat.pl/odpowiedz‑przewodniczacego‑kep‑na‑list‑prezydenta‑rp‑z‑dnia‑22‑lipca‑2015‑r/.
 • Prasad D.B., Content Analysis. A Method in Social Science Research, [w:] Research Methods for Social Work, red. D.K.L. Das, V. Bhaskaran, New Delhi 2008, [online] http://www.css.ac.in/download/Content%20Analysis.%20A%20method%20of%20Social%20Science%20Research.pdf.
 • Sekretarz Generalny KEP ws. in vitro, 10 VII 2015, [online] http://episkopat.pl/sekretarz‑generalny‑kep‑ws‑in‑vitro/.
 • Szczepaniak K., Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2012, nr 42, [online] http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_5453/c/04‑szczepaniak. pdf.
 • Uroczystości inauguracji Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 6 VIII 2015, [online] https://archive. is/T7M7P.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4c34463-bcaa-4417-9c1b-61353784eb60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.