Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 2(19) | 241-259

Article title

Bibliofil w Internecie, czyli grupy poświęcone tematyce książek w serwisie Facebook

Authors

Content

Title variants

EN
Bibliophiles Online – A Few Words about Facebook Groups about Books

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Internet oferuje obecnie miłośnikom książek nowe możliwości komunikacji i integracji – dając im perspektywę stworzenia społeczności skupionej wokół ich pasji. Artykuł charakteryzuje konkretny typ tych społeczności – grupy poświęcone tematyce książek w serwisie Facebook. W artykule przedstawiono definicję mediów społecznościowych i e-społeczności. Omówiono i scharakteryzowano serwis internetowy Facebook. Następnie przedstawiono jeden ze sposobów komunikacji miłośników książek w serwisie – grupy poświęcone tematyce książek. Na podstawie analizy 47 grup omówiono ich strukturę (liczebność, dostęp do nich i aktywność ich uczestników) oraz prezentowane w nich informacje. Zwrócono uwagę, które z tych informacji są najbardziej istotne dla ich uczestników. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych scharakteryzowano także uczestników grup poświęconych tematyce książek. Wykazano, jakie elementy tych społeczności najbardziej cenią ich uczestnicy, a które uważają za wady oraz co skłoniło ich do przystąpienia do nich.
EN
Internet offers new opportunities of communication and integration for book lovers – giving them the possibility to create a community focused on their main passion – reading. The article characterizes a specific type of these communities – Facebook groups about books. The definition of social media and e-communities was presented. Facebook web site was described and characterized. It was noted that the Internet, and therefore Facebook, is a place where lovers of the written word have the ability to communicate between themselves and to integrate. Then, the article presents one of the ways of communication among book lovers on Facebook – book groups. Based on the analysis of 47 groups, the article try to present its structure (size, access and activity of participants) and study the information published by their members. It was pointed out which of these information is most relevant to their participants. The members of the book groups were characterized as well, based on the surveys conducted between them. It has been shown, which elements are the most appreciated by their participants and which they consider the biggest flaws, finally what encouraged them to join the communities.

Year

Volume

10

Issue

Pages

241-259

Physical description

Dates

published
2017-12

Contributors

author
  • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

  • Gustowski Wojciech, Komunikacja w mediach społecznościowych, Gdynia 2012.
  • Klepacz Halina, Usielska Anita, Facebook jako konsekwencja ewolucji w komunikacji społecznej, [w:] Media i dziennikarstwo w XX wieku. Studia i szkice, pod red. Michała Kaczmarczyka i Magdaleny Boczkowskiej, Sosnowiec 2015, s. 161–174.
  • Milc Piotr, Media społecznościowe jako forma komunikacji bibliotek z czytelnikiem na przykładzie portalu Facebook, [w:] Bibliotekarz 2.0. Nowe technologie, nowe wyzwania, pod red. Stanisława Skórki, Michała Rogoża, Ewy Piotrowskiej, Kraków 2016, s. 36–46.
  • Przybysz Janina, Pioterek, Paweł, Media społecznościowe w służbie bibliotek, [w:] Biblioteki bez użytkowników? Diagnoza problemu. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Supraśl 14–16 września 2015, pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 339–356.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4c5b842-7535-4be5-9fd2-e22005e4cbba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.