Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 14 | 4 | 397-406

Article title

Agricultural Production Volume in Poland and in Belarus and Its Prospects

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this study was to identify changes in the agricultural production volume for selected branches in 2013-2017 and to estimate the future trends in Belarus and in Poland. The following comparative analyses used selected per capita intensity indices, the change rate index and a logistic function. The study found that in both countries the greatest decrease took place in the plant production volume, while animal production volume remained more stable. The fact that its foreign trade is heavily dependent on Russia is the greatest problem for Belarus. Foreign trade in Poland is more stable and less dependent on Russia owing to the influence of the European Union.

Year

Volume

14

Issue

4

Pages

397-406

Physical description

Contributors

author
 • Grodno State Agrarian University
 • Grodno State Agrarian University
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • University of Warmia-Mazury in Olsztyn

References

 • Batyk, I.M. (2014). Prospects for the development of export of Polish agri-food products to Russia. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 14(XXIX), (3), 7-14. Retrieved from http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/ PRS_2014_T14(29)_z3.pdf (access 10.10.2019).
 • Bensowa, I., Maitah, M., Smutka, L., Tomsik, K., & Ishchukova, N. (2017). Perspectives of the Russian agricultural exports in terms of comparative advantage. Agric. Econ. - Czech, 63, 318-330. https://doi.org/10.17221/344/2015-AGRICEC0N.
 • Blanchard, E., & Wu, M. (2019). Externalities and Agricultural Import Bans: Evaluating Regio-nalization Measures in Light of the Russia - Pigs Dispute. World Trade Review, 18(2), 173-195. https://doi.org/10.1017/S1474745619000016.
 • Frumkin, B. (2008). Problemy i tendencje w rozwoju rolnictwa Rosji. In T. Czekaj, Z. Mirkowsk, J. Sobierajewska (Eds.). Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy. Warszawa: IRGŻ. Retrieved from https://depot.ceon.pl > handle. (access 10.10.2019).
 • Główny Urząd Statystyczny. Retrieved from https://stat.gov.pl/ (access 10.09.2019).
 • Gorzelak, E. (2013). Prawdopodobne, długookresowe tendencje rozwoju rolnictwa w Polsce do lat 2020-2030. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 91. Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część II, 145-167. Retrieved from cejsh.icm.edu.pl (access 10.10.2019).
 • Gribov, A.V. (2018). Dywersyfikacja rynków produktów rolnych i spożywczych dla zrównoważonego rozwoju białoruskiej gospodarki (w języku rosyjskim). In Zrównoważony rozwój gospodarki: status, problemy, perspektywy. Zbiór XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Pińsk, p. 27-29.
 • Grzegorek, J. (2012). Zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych do badania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce traktowanej jako system regionów. Warszawa: IBS PAN, (rozprawa doktorska).
 • Grzegorek, J., & Wierzbicki, A. (2009). New Statistical Approaches in the Systemic Analysis of Regional, Intra-Regional and Cross-Regional Factors of the Information Society and Economic Development; the Case of Mazovia. Mazowsze Studia Regionalne, 3, 117-128
 • Gusakov, V.G., Shpak, A.P., Kireyenka, N.V., & Kandratsenka, S.A. (2018). Conditions and factors of implementing the doctrine for national food security in the Republic of Belarus by 2030. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus-Agrarian Series, 56(3), 263-285. https://doi/org/10.29235/1817-7204-2018-56-3-263-285
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Retrieved from https://ijhars.gov.pl/ pliki/A-pliki-z-glownegokatalogu/ethernet/2012/BWM/Porozumienie%20SPS (access 11.10.2019).
 • Instytut Sobieskiego. Retrieved from http://sobieski.org.pl/ (access 10.07.2019).
 • Kośka, M. (2016). W ostatecznym rachunku eksport do Rosji nie ma dla Polski dużego znaczenia. Obserwator Finansowy. Retrieved from www.obserwatorfinansowy.pl/ tematyka/makroeko-nomia/w-ostatecznym-rachunku-eksport-do-rosji-niema-dla-polski-duzego-znaczenia (access 11.10.2019).
 • Kuzminov, I., Gokhberg, L., Thurner, T., & Khabirova, E. (2018). The Current State of the Russian Agricultural Sector. EuroChoices, 17(1), 52-57. https://doi.org/10.1111/1746-692X.12184.
 • Matusewicz, L. (2008). Problemy transformacji białoruskiego rolnictwa. In T. Czekaj, Z. Mirkowsk, J. Sobierajewska (Eds.). Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy. Warszawa: IRGŻ. Retrieved from https://depot.ceon.pl. (access 10.10.2019).
 • Matysik-Pejas, R., Szafrańska, M., & Potocka, A. (2010). State and Conditions of Polish-Russian Trade in Agri-Food Products. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 10(25), 80-90. Retrieved from article-9e37a4a-5-4da2-4d33-8891-d4e730bce53a (access 11.10.2019).
 • Statistical Yearbook of the Republic of Belarus. (2018). National Statistical Committee of the Republic of Belarus. Retrieved from https://www.google.com/search?q=Belarus+Statisti-cal+Yearbook&client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNT90zk (access 29.09.2019).
 • Peitgen, H.O., Jurgens, H., & Saute, D. (2002). Granice chaosu. Warszawa: PWN.
 • Saihanau, A., & Kazakevich, A. (2008). Gospodarstwa rolne Białorusi: stan obecny oraz perspektywy rozwoju. Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy. Warszawa: IRGŻ. Retrieved from https://depot.ceon.pl (access 12.10.2019).
 • Strużak, R. (2009). Rozwój szerokopasmowego internetu w Polsce - trendy i granice wzrostu. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 1-2, 38-48. Retrieved from https://www.itl.waw.pl/ czasopisma/TiTI/2009/1-2/38.pdf (access 12.10.2019).
 • Swinnen, J., van Herck, K., Vranken, L. Fuglie, K.O., Wang, S.L., & Ball, V.E. (2012). Agricultural Productivity Paths in Central and Eastern European Countries and the Former Soviet Union: the Role of Reforms, Initial Conditions and Induced Technological Change. In K. Fuglie, S.L. Wang, V.E. Ball (Eds.) Productivity growth in agriculture: an international perspective. PlumX Metrics. https://doi.org/10.1079/9781845939212.0127.
 • Tereszczuk, M. (2010). Foreign trade instruments on the market in meat and products there of upon Poland's accession to the European Union. Vêdecka konference Hradecké ekonomické dny 2010 Ekonomicky rozvoj a management regionu. Hradec Kralové.
 • Tsutsieva, O.T., Tsallagova, L.M., & Kalakaeva, K.Z. (2019). Role of food embargo in economic growth, Social and cultural transformations in the context of modern globalism (SCTCGM 2018). European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, 58, 2781-2787. https://doi. org/10.15405/epsbs.2019.03.02.324

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4c6afef-8933-4360-b4fd-9b89bf8c0e87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.