Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2008 | 18 | 68-87

Article title

Iluzja źródłowości. Derridiańska krytyka teorii doświadczenia fenomenologicznego

Content

Title variants

EN
The illusion of primordialness. Derrida’s critique of the theory of phenomenological experience

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest krytyczny przegląd zarzutów stawianych przez Jacquesa Derridę teoriom doświadczenia fenomenologicznego. Zestawiam i analizuję główne argumenty Derridy ujawniające pozorną źródłowość takich doświadczeń. próbuję także nakreślić możliwe linie obrony i podważyć niektóre założenia interpretacyjne wprowadzone przez autora La voix et le phénomène.
EN
The aim of this article is to present a critical overview of Jacques Derrida’s objections to the theories of phenomenological experience. I present and analyze Derrida’s principal arguments which show that the primordial character of such experiences is only apparent. I also try to sketch a possible line of defense and to undermine some of the interpretational presuppositions introduced by the author of La voix et le phénomène.

Keywords

Journal

Year

Issue

18

Pages

68-87

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Cunningham [1976] – S. Cunningham, Language and the Phenomenological Reductions of Edmund Husserl, Nijhoff, The Hague 1976.
 • Derrida [1993] – J. Derrida, Forma i znaczenie Uwagi o fenomenologii języka, tłum. B. Banasiak, [w:] Pismo filozofii, inter esse, Kraków 1993.
 • Derrida [1997] – J. Derrida, Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, tłum. B. Banasiak, KR, Warszawa 1997.
 • Derrida [1997/2] – J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą, tłum. A. Dziadek, Bytom 1997.
 • Derrida [1990] – J. Derrida, Le problème de la genèse dans le philosophie de Husserl, Presses Universitaires de France, Paris 1990.
 • Derrida [2004] – J. Derrida, „Geneza i struktura” a fenomenologia, w: Pismo i róŜnica, KR, Warszawa 2004.
 • Derrida [1992] – J. Derrida, Kres człowieka, tłum. P. Pieniążek, [w:] Pismo filozofii, inter esse, Kraków 1992.
 • Derrida [1999] – J. Derrida, O gramatologii, tlum. B. Banasiak, KR, Warszawa 1999.
 • Dreyfus [1982] – H. L. Dreyfus, Husserl’s Perceptual Noema, [w:] Husserl, Intentionality and Cognitive Science, The MIT Press, Cambridge-London 1982, s. 97-125.
 • Drummond [1997] – J. J. Drummond, Noema, [w:] Lester Embree (ed.), Encyclopedia of Phenomenology, Kluwer, Dordrecht 1997, s. 494-499.
 • Evans [1991] – J. C. Evans, Strategies of Deconstruction. Derrida and the Myth of the Voice, University of Minesota Press, Minneapolis 1991.
 • Føllesdal [1977] – D. Føllesdal, Husserl’s Notion of Noema, [w:] F. Elliston, P. McCormick (eds.), Husserl. Expositions and Appraisals, Notre Dame UP, London 1977, s. 74.
 • Gashe [1986] – R. Gashe, The Tain of the Mirror. Derrida and the Philosophy of Reflection, Harvard UP, Cambridge 1986.
 • Gurwitsch [1982] – Intentionality of Consciusness, [w:] Husserl, Intentionality and Cognitive Science, The MIT Press, Cambridge-London 1982, s. 65.
 • Hartman [2001] – J. Hartman, Techniki metafilozofii, Aureus, Kraków 2001.
 • Husserl [2000] – E. Husserl, Badania logiczne, tom II, cz. I, tłum. J. Sidorek, PWN, Warszawa 2000.
 • Husserl [1991] – E. Husserl, O pochodzeniu geometrii, tłum. Z. Krasnodębski, [w:] S. Czerniak, J. Rolewski (red.), Wokół fundamentalizmu epistemologicznego, IFiS PAN, Warszawa 1991, s. 24.
 • Kern [1977] – I. Kern, The Three Ways to Transcendental Phenomenological Reduction in the Philosophy of Edmund Husserl, trans. F. Elliston, P. McCormick, [w:] Husserl. Expositions and Appraisals, F. Elliston, P. McCormick (eds.), London: Notre Dame UP 1977, s. 126-149.
 • Lawlor [2002] – L. Lawlor, Derrida and Husserl. The Basic Problem of Phenomenology, Indiana UP, Bloomington-Indianapolis 2002.
 • Levinas [1987] – E. Levinas, Ślad innego, przeł. B. Baran, [w:] Rozum i słowo. Eseje dialogiczne, Kraków 1987.
 • Łaciak [2001] – P. Łaciak, Wczesny Derrida. Dekonstrukcja fenomenologii, Baran i Suszczyński, Kraków 2001.
 • McIntyre, Smith [1982] – R. McIntyre, D.W. Smith, Husserl’s Identification of Meaning and Noema, [w:] Husserl, Intentionality and Cognitive Science, The MIT Press, Cambridge-London 1982, s. 81-93.
 • Markowski [1997] – M.P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Homini, Bydgoszcz 1997.
 • Półtawski [1973] – A. Półtawski, Świat, spostrzeŜenie, świadomość, PWN, Warszawa 1973.
 • Quine [2000] – W. V. O Quine, O tym, co istnieje, [w:] Z punktu widzenia logiki, Aletheia, Warszawa 2000.
 • Salomon [1977] – R. Salomon, Husserl’s Concept of the Noema, [w:] F. Elliston, P. McCormick (eds.), Husserl. Expositions and Appraisals, Notre Dame UP, London 1977, s. 168-181.
 • Siemek [1994] – M. Siemek, Husserl i dziedzictwo filozofii transcendentalnej, [w:] idem, Filozofia transcendentalna a dialektyka, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994.
 • Zahavi [2003] – D. Zahavi, Husserls Phenomenology, Stanford UP, Stanford 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4d3aae7-30a2-40c1-bebd-56d5ae7bbc4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.