Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | XVIII (XXVII) | 177-197

Article title

Neomodernist Digital Painting

Content

Title variants

PL
Neomodernistyczny charakter malarstwa cyfrowego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Since the beginning of the 21st century we can observe a kind of revival of specifically modernist features, characteristics, and aims in the art practice which focuses on creating images. I presume that digital painting is neomodernist in its essence, and in the present article I will try to demonstrate that it can be understood within the characteristics of modernism, as Clement Greenberg has defined them. Digital painting continues to question the medium used by the critical investigation, by focusing on the flatness and on the aesthetic features devoid of any representational sense, and by its drive to touch the untouchable and present the unpresentable – that is the absolute. As a case study, I present the works of the Polish artist Zbigniew Romanczuk and the Turkish artist Yaman Kayihan, who represent two different ways of creating digital paintings.
PL
Od początku XXI wieku obserwujemy odrodzenie specyficznych cech modernizmu w praktyce artystycznej zorientowanej na tworzenie obrazów. Twierdzę, że cyfrowe malarstwo jest w swojej istocie neomodernistyczne i w poniższym artykule postaram się wykazać, że można je rozumieć w kontekście charakterystyki modernizmu przedstawionej przez Clementa Greenberga. Cyfrowe malarstwo nadal podchodzi w sposób krytyczny do swojego medium, koncentrując się na płaskości i cechach estetycznych pozbawonych znaczenia przedstawieniowego, starając się dotknąć niedotykalne i przedstawić nieprzedstawialne – czyli Absolut. Jako studium przypadku posłużę się pracami polskiego artysty Zbigniewa Romańczuka oraz tureckiej artystki Yaman Kayihan, którzy prezentują dwa różne podjeścia do tworzenia cyfrowych obrazów malarskich.

Year

Volume

Pages

177-197

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Temple University, Philadelphia, USA Academy of Art in Szczecin

References

 • Barad Karen (2007) Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Durham, North Carolina: Duke University Press.
 • Brandom Robert (1994) Making It Explicit, Cambridge: Harvard University Press.
 • Deleuze Gilles, Guattari Félix (1987) A Thousand Plateaus. Capitalism and Schozophrenia, transl. and foreword by B. Massumi, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Erzen Jale (2016) Digital Painting – a challenge to mass culture, during the International Congress of Aesthetics, New Media session, Seoul National University, Seoul, 25th of July.
 • Greenberg Clement (1971) Necessity of 'Formalism', [in:] “New Literary History”, Vol. 3, No. 1, Modernism and Postmodernism: Inquiries, Reflections, and Speculations, The Johns Hopkins University Press, stable URL: http://www.jstor.org/stable/468386
 • Greenberg Clement (1989) Art and Culture: Critical Essays, Boston: Beacon Press.
 • Greenberg Clement (1993) Modernist Painting, [in:] The Collected Essays and Criticism, Vol. 4, Modernism with a Vengeance, 1957-1969, edited by John O'Brian, London: The Chicago University Press.
 • Harrison Charles, Wood Paul (1992) Editorial preface to ''Modernist Painting'', [in:] Art in Theory 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas, London: Blackwell Publishers.
 • Jachec Nancy (1998) Modernism, Enlightenment Values, and Clement Greenberg, [in:] „Oxford Art Journal“, Vol. 21, No. 2, stable URL: http://www.jstor.org/stable/1360617
 • Jachec Nancy (1998) Modernism, Enlightement Values, and Clement Greenberg, [in:] „Oxford Art Journal“, Vol. 21, No. 2, Oxford University Press, stable URL: <http://www.jstor.org/stable/ 1360617>
 • Kwiecień Iwona (2008-2009) Obrona modernizmu, [in:] „Estetyka i Krytyka“ 15/16.
 • Lyotard Jean-Francoise (1984) The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, transl. G. Bennington and B. Massumi, „Theory and History of Literature“, Vol. 10, Manchester: Manchester University Press.
 • Lyotard Jean-Françoise (1991) The Sublime and the Avant-Garde, [in:] The Inhuman: Reflections on Time, transl. by G. Bennington and R. Bowlby, Stanford California: Stanford University Press.
 • Łukaszewicz Alcaraz Aleksandra (2014) Forms of Visual Perception and Ontology of Image: Formal Aesthetics on Geometric Abstraction in Painting, on an Example of Zbigniew Romańczuk's Works, Perth, Australia: Murdoch University.
 • Łukaszewicz Alcaraz Aleksandra (2014) Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego, Warszawa: Wywadnictwo Naukowe Scholar.
 • Łukaszewicz Alcaraz Aleksandra (2015) Epistemic Function and Ontology of Analog and Digital Images, [in:] „Contemporary Aesthetics“, Vol. 13, http://www.contempaesthetics.org/newvolume/ pages/article.php?articleID=724
 • McDowell John (1994) Mind and World, Cambridge: Harvard University Press.
 • Mitchell W.J.T. (1994) Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago-London: The University of Chicago Press.
 • Nowe pola obrazowania. Cyfrowe malarstwo na przykładzie Grid System Zbigniewa Romańczuka (2015) ed by J. Szczepanik, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki w Szczecinie.
 • Ostrowicki, Michał, O Pojęciu Wirtualności, [in:] Wirtualne Realis. Estetyka w epoce elektroniki, ed by M. Ostrowicki, Kraków: Universitas
 • Soulages Françoise (2007) Estetyka fotografii. Strata i zysk, transl. by B. Mytych-Forajter, W. Frajter, Kraków: Universitas.
 • Staff Craig (2013) After Modernist Painting: The History of Contemporary Practice, London: I.B. Tauris.
 • Sztabinska Paulina (2006) Czy można dziś mówić/pisać o abstrakcji geometrycznej?, [in:]
 • „Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu“, no 4, pp. 194-210. „Dyskurs“ online: http://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs4/PaulinaSztabinska.pdf
 • The old masters of Belgium & Holland (1896) transl. by Mary C. Robbins, Boston and New York: Houghton, Mifflin and Company.
 • Turowski Andrzej (1981) Konstruktywizm polski – próba rekonstrukcji nurtu (1921-1934), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Weng Vinci M. (2011) Re-imagining painting in digital fiction. Time, colour, and space in recent experimental moving images, [in:] „Procedia Computer Science“ 3, doi: 10.1016/j.procs.2010.12.117.
 • Więcej niż obraz (2016) ed. by E. Wilk, M. Zdrodowska, E. Twardoch, M. Gulik, Gdańsk: Wydawnictwo Nukowe Katedra.
 • Wiesing Lambert (2008) Widzialność obrazu. Historia i Perspektywy estetykim formalnej, transl. by K. Krzemieniowa, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Wittgenstein Ludwig (1953) Philosophical Investigations, transl. by G. E. M. Anscombe, New York: MacMillian.
 • Wizualne reprezentacje. Zbigniew Romanczuk / Visual Representations. Zbigniew Romanczuk (2013) ed by L. Karwowski, Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie.
 • Zwrot performatywny w estetyce (2013) ed. by L. Bieszczad, Kraków: Wydawnictwo Libron.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-9278

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4d56829-9cdd-4312-a583-dbf94344d468
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.