Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10 | 3 | 45-51

Article title

Wsparcie rodziców ucznia jako element pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej przez szkołę

Authors

Title variants

EN
Support for the Pupil’s Parents as an Element of Psychological and Pedagogical Help Provided by the School

Conference

Edukacja-Technika-Informatyka

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wspomaganie wychowawczej roli rodziców jest określonym ustawowo zadaniem polskiego systemu edukacji. Konkretne formy wsparcia dla rodziców uczniów organizowanego przez szkołę wskazują przepisy regulujące udzielanie i organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomimo tych gwarancji wsparcie dla rodziców ucznia bywa fragmentaryczne, schematyczne i realizowane w mało zróżnicowanych formach. Ilustracją mogą tu być wyniki przeprowadzonych wśród rodziców badań, których prezentację zawarto w opracowaniu.
EN
Supporting the educational role of parents is a statutory task of the Polish education system. Specific forms of support for parents of schoolchildren organized by the school are indicated by the regulations governing the provision and organization of psychological and pedagogical assistance. Despite these guarantees, the support for the pupils’ parents can be fragmentary, schematic and implemented in insufficiently varied forms. The results of research carried out among parents, the presentation of which is included in the text, can be the illustration of this.

Year

Volume

10

Issue

3

Pages

45-51

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • ORCID: 0000-0002-1235-993X, doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Opiekuńczej, Polska

References

 • Janke, A.W., Kawula, S. (1998). Integracja i syntonia w relacji rodzina – szkoła. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki (s. 199–231). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Lulek, B. (2008). Współpraca szkoły, rodziny i środowiska. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Mendel, M. (2000). Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Osuch, M., Bojarska, L. (2008). Prawa człowieka w szkole. Niezbędnik aktywnego rodzica. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15.01.2001 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. 2001, nr 13, poz. 110.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17.11.2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. 2011, nr 228, poz. 1487.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.04.2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. 2013, poz. 532.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. 2017, poz. 1591.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16.08.2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. 2018, poz. 1647.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13.02.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. 2019, poz. 323.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7.01.2003 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. 2003, nr 11, poz. 114.
 • Ustawa z 7.09.1991 o systemie oświaty. Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425.
 • Ustawa z 14.12.2016 – Prawo oświatowe. Dz.U. 2018, poz. 996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4d6c416-d911-4290-b99f-b1a8f14e6655
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.