PL EN


2020 | 46 | 1 (175) | 29–45
Article title

Imigranci a innowacyjność państw przyjmujących: przypadek Polski

Content
Title variants
EN
Immigrants and innovation of host countries: the case of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ze względu na fakt, że wysoko wykwalifikowanych imigrantów uważa się za źródło cennego know- -how i rozprzestrzeniania się wiedzy, artykuł skupia się na korzyściach wynikających z międzynarodowej mobilności wynalazców z perspektywy innowacyjności polskiej gospodarki, która mierzona jest liczbą wynalazków. Na podstawie analizy międzynarodowych zgłoszeń patentowych stwierdzono, że 12% produktu wynalazczego Polski z lat 2004–2018 stanowiły rozwiązania techniczne tworzone przez cudzoziemców, głównie obywateli Niemiec, a w dalszej kolejności Francji i Stanów Zjednoczonych Ameryki.
EN
Due to the fact that highly skilled immigrants are considered to be a source of valuable know-how and knowledge diffusion, the paper focuses on the benefits of international mobility of inventors from the perspective of innovation in the Polish economy, which is measured by the number of inventions. Based on the analysis of international patent applications, it was found that 12% of Poland’s inventive product from 2004–2018 were technical solutions created by foreigners, mainly German citizens, followed by citizens France and the United States of America.
Contributors
  • Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c4ea147d-a611-4247-9c03-079d4227067f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.