Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1–2/2011 (12–13) | 65 - 78

Article title

Użytkowanie mieszkania i jego wyposażenie wśród polskich elit ekonomicznych ujęcie empiryczne

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł charakteryzuje uwarunkowania zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkania oraz wyposażenia gospodarstw domowych wysokodochodowych w niektóre dobra trwałego użytkowania. Jego celem podstawowym jest ukazanie sytuacji mieszkaniowej oraz zadowolenia z warunków mieszkaniowych i miejsca zamieszkania, a także konsumpcji dóbr trwałego użytku we wspomnianych gospodarstwach. Struktura artykułu jest następująca. Tekst rozpoczyna krótka metodologia i założenia badania. Następnie została przeanalizowana sytuacja mieszkaniowa oraz zadowolenie z miejsca zamieszkania. W dalszej części artykułu skoncentrowano się na analizie wyposażenia w dobra trwałego użytkowania w gospodarstwach domowych wysokodochodowych. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł

Keywords

Year

Pages

65 - 78

Physical description

Dates

published
2011-08-30

Contributors

author
 • Katedra Gospodarki Narodowej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

References

 • Bogactwo i ludzie bogaci w opiniach Polaków. Luty 2004. Warszawa: CBOS.
 • Bywalec, C., Rudnicki, L. 2002. Konsumpcja, Warszawa: PWE.
 • Jasicki, K. 2000. Elita biznesu w Polsce. Drogie narodziny kapitalizmu, Warszawa: IFiS PAN.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska, E. (red.) 1982. Mieszkanie. Analiza socjologiczna, Warszawa: PWE.
 • Kędzior, Z. 1989. Domowe dobra trwałego użytku w procesie zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych. Gospodarstwo Domowe, nr 1.
 • Kornai, J. 1972. Rush Versus Harmonic Growth, Amsterdam: North Holland.
 • Kuśmierczyk, K., Piskiewicz, L., Szepieniec-Puchalska, D. 2006. Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce, Warszawa: IRWiK.
 • Pronovost, G. 2007. L’univers du temps libre et des valeures chez les jeunes, Quebec: Presses de l’Universite du Quebec.
 • Sikorska, J. 1998. Konsumpcja: warunki, zróżnicowania, strategie, Warszawa: IFiS PAN.
 • Słaby, T. (red.) 2006. Elity ekonomiczne w Polsce – ujęcie empiryczne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Wątorski, J. 1987. Mieszkanie i domowe dobra trwałe w konsumpcji rodzi miejskich, Wrocław: PAN.
 • Witek, J. 2009. Elity ekonomiczne – wyznacznik osiągnięć i stylu życia. Handel Wewnętrzny, nr 3.
 • Zalega, T. 2007. Konsumpcja – podstawy teoretyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zalega, T. 2008. Gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji. Ekonomista, nr 6.
 • Zalega, T. 2008a. Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zalega, T. 2008b. Mikroekonomia, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zalega, T. 2010. Uwarunkowania zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkania i jego wyposażenia w gospodarstwach domowych wysokodochodowych,MBA, nr 5.
 • Zalega, T. 2011. Mikroekonomia współczesna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zalega, T. 2012. Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele, Warszawa: PWE.
 • Zawadzki, E. 2000. Dawne i nowe problemy społeczne, Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu.
 • Żelazna, K., Kowalczuk, I., Mikuta, B. 2002. Ekonomika konsumpcji, Warszawa: Wydawnictwo SGGW

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1733-9758

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4ed3e50-9024-4111-8359-ee16fd7cd202
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.