PL EN


2019 | 26 | 145-152
Article title

Materiały do herbarza Emiliana Szeligi Żernickiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Content
Title variants
EN
Notes for Emilian Szeliga Żernicki’s armorial in the Central Archives of Historical Records
Conference
czasopismo naukowe; rocznik
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia zawartość Materiałów do herbarza Emiliana Szeligi Żernickiego przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Są to fragmenty kartoteki sporządzonej przez Żernickiego podczas przygotowań do opracowania książki Der polnische Adel und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien, General-Verzeichniss (Bd. 1–2, Hamburg 1900). Zachowane w kartotece materiały uzupełniają informacje w drukowanej wersji tego herbarza
EN
The article discusses the content of notes for Emilian Szeliga Żernicki’s armorial, preserved in the Central Archives of Historical Records in Warsaw. The notes are part of a file, created by Żernicki when preparing the book Der polnische Adel und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien, General-Verzeichniss (Bd. 1–2, Hamburg 1900). Notes preserved in the file complement the information contained in the printed version of the armorial
Year
Volume
26
Pages
145-152
Physical description
Dates
published
2019-10-15
Contributors
  • Archiwum Główne Akt Dawnych
References
  • AGAD, Archiwum Zakładowe, nr 18/22 („Nabytki Archiwum 1972”); Księga Nabytków AGAD, t. 4; Księga Nabytków Oddziału III, t. 2; Materiały do herbarza Emiliana Szeligi Żernickiego
  • Boniecki A., Herbarz Polski, t. 1–13, Warszawa 1899–1909
  • Dworzaczek W., Genealogia, t. 1, Warszawa 1959
  • Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, A. Pawiński, t. 1–5 [w:] Źródła dziejowe, t. 12–16, Warszawa 1883–1892
  • S. Orgelbrandta Encyklopedja Powszechna, t. 16, Warszawa 1904
  • Żernicki-Szeliga E., Der polnische Adel und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien, General-Verzeichniss, Bd. 1–2, Hamburg 1900
  • Żernicki-Szeliga E., Der polnische Klein-Adel im 16. Jahrhundert, nebst einem Nachtrage zu „Der polnische Adel und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien” und dem Verzeichnis der in den Jahren 1260-1400 in das Ermland eingewanderten Stammpreussen, Mit einem Bildnis des Verfassers in Kupferdruck, Hamburg 1907
  • Żernicki-Szeliga E., Die polnischen Stammwappen, ihre Geschichte und ihre Sagen, Hamburg 1900
  • Żernicki-Szeliga E., Geschichte des polnischen Adels: Nebst einem Anhange: Vasallenliste des 1772 Preussen huldigenden polnischen Adels in Westpreussen, Hamburg 1905
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c4ee4718-056f-45a0-a945-f0916447899a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.