Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 26 | 145-152

Article title

Materiały do herbarza Emiliana Szeligi Żernickiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Content

Title variants

EN
Notes for Emilian Szeliga Żernicki’s armorial in the Central Archives of Historical Records

Conference

czasopismo naukowe; rocznik

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia zawartość Materiałów do herbarza Emiliana Szeligi Żernickiego przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Są to fragmenty kartoteki sporządzonej przez Żernickiego podczas przygotowań do opracowania książki Der polnische Adel und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien, General-Verzeichniss (Bd. 1–2, Hamburg 1900). Zachowane w kartotece materiały uzupełniają informacje w drukowanej wersji tego herbarza
EN
The article discusses the content of notes for Emilian Szeliga Żernicki’s armorial, preserved in the Central Archives of Historical Records in Warsaw. The notes are part of a file, created by Żernicki when preparing the book Der polnische Adel und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien, General-Verzeichniss (Bd. 1–2, Hamburg 1900). Notes preserved in the file complement the information contained in the printed version of the armorial

Year

Volume

26

Pages

145-152

Physical description

Dates

published
2019-10-15

Contributors

  • Archiwum Główne Akt Dawnych

References

  • AGAD, Archiwum Zakładowe, nr 18/22 („Nabytki Archiwum 1972”); Księga Nabytków AGAD, t. 4; Księga Nabytków Oddziału III, t. 2; Materiały do herbarza Emiliana Szeligi Żernickiego
  • Boniecki A., Herbarz Polski, t. 1–13, Warszawa 1899–1909
  • Dworzaczek W., Genealogia, t. 1, Warszawa 1959
  • Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, A. Pawiński, t. 1–5 [w:] Źródła dziejowe, t. 12–16, Warszawa 1883–1892
  • S. Orgelbrandta Encyklopedja Powszechna, t. 16, Warszawa 1904
  • Żernicki-Szeliga E., Der polnische Adel und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien, General-Verzeichniss, Bd. 1–2, Hamburg 1900
  • Żernicki-Szeliga E., Der polnische Klein-Adel im 16. Jahrhundert, nebst einem Nachtrage zu „Der polnische Adel und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien” und dem Verzeichnis der in den Jahren 1260-1400 in das Ermland eingewanderten Stammpreussen, Mit einem Bildnis des Verfassers in Kupferdruck, Hamburg 1907
  • Żernicki-Szeliga E., Die polnischen Stammwappen, ihre Geschichte und ihre Sagen, Hamburg 1900
  • Żernicki-Szeliga E., Geschichte des polnischen Adels: Nebst einem Anhange: Vasallenliste des 1772 Preussen huldigenden polnischen Adels in Westpreussen, Hamburg 1905

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4ee4718-056f-45a0-a945-f0916447899a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.