Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2000 | 1 | 5-20

Article title

Gwarancje prawa międzynarodowego i polskiego w zakresie uprawnień rodziców do religijnego wychowania dzieci

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prawo rodziców do nauczania i wychowywania religijnego swoich dzieci w duchu swoich przekonań należy do istotnych uprawnień wynikających z wolności religijnej. Przez rodziców będziemy rozumieli nie tylko tych, od których dzieci biologicznie pochodzą, ale także tych, którzy je adoptowali lub przyjęli do rodziny zastępczej. Analogiczne do rodziców uprawnienia w zakresie religijnego wychowania posiadają prawni opiekunowie, zwłaszcza gdy rodzice są pozbawieni lub ograniczeni w swej władzy rodzicielskiej. Przez dzieci rozumieć będziemy nie tylko te biologicznie zrodzone przez rodziców, ale także adoptowane, czy to na mocy adopcji pełnej czy też niepełnej, pozostające pod kuratelą i opieką czy też przebywają- ce w rodzinach zastępczych. Przez religijne wychowanie rozumiemy nie tylko nauczanie w zakresie prawd wiary, ale także cały system wartości.

Year

Volume

1

Pages

5-20

Physical description

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski

References

  • A. Mezglewski, Misja kanoniczna do nauczania religii – przepisy prawa polskiego i kanonicznego, w: Katecheza dzisiaj problemy prawne i teologiczne, red. W. Janiga, A. Mezglewski, Krosno-Sandomierz 2000s. 117-127.
  • A. Mezglewski, Nauczanie religii, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 372, 375.
  • A. Mezglewski, Przepisy kształtujące rozwiązania systemowe w zakresie nauczania religii w szkołach publicznych w Polsce na tle standardów międzynarodowych, w: Katecheza dzisiaj problemy prawne i teologiczne, red. W. Janiga, A. Mezglewski, Krosno-Sandomierz 2000, s. 109-116;
  • H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin 1996, s. 269.
  • H. Misztal, Wolność religijna, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 227-228.
  • J. Krętosz, Wychowanie młodzieży w programie PZPR, “Chrześcijanin w świecie” 196(1994) nr 4, s. 34-42.
  • M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1993, s. 164.
  • W. Łączkowski, Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności instrukcji MEN dotyczącej powrotu religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91, w: Nauczanie religii w szkole w państwie demokratycznym, red. J. Krukowski, Lublin 1991, s. 69-83.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4f05b30-a27d-45bc-9858-823af636dc5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.