PL EN


2017 | 1(51) | 5-16
Article title

Kluczowe dylematy współczesnego modelu gospodarki w opiniach kadr menedżerskich (na podstawie poglądów słuchaczy MBA)

Authors
Content
Title variants
The Key Dilemmas of Modern Economy Model in the opinions of managerial staff (on the basis of reflections of MBA students)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest efektem unikatowego eksperymentu, polegającego na zaprezentowaniu poglądów młodej generacji kadry menedżerskiej na temat ukierunkowania współczesnej gospodarki i ewolucji jej modelu. Konwencja tego artykułu polega na demonstracji poglądów i wypowiedzi słuchaczy menedżerskich studiów Executive Master of Business Administration, wyrażonych w postaci esejów z zakresu współczesnych problemów makroekonomicznych. Cały tekst stanowi raport ustrukturyzowany w trzech kluczowych kwestiach dotyczących współczesnej gospodarki w skali globalnej i lokalnej: 1. Liberalizm czy keynesizm – dylemat formatu polityki gospodarczej w czasach chaosu 2. Inkluzywność wzrostu gospodarczego jako postulat najwyższego znaczenia 3. Główne zagrożenia i demony współczesnej gospodarki w skali globalnej i lokalnej.
EN
The article is a kind of a unique experiment, which aims to report a debate with the managerial staff of the younger generation, to designate the directions of evolution of modern economic models. Convention of this article is based on the demonstration of opinion and reflections of managerial studies Executive Master of Business Administration students, expressed in the form of essays in the field of modern macroeconomic problems. The whole text is the report on three key questions related contemporary economy in both, global and local scales, namely: 1. Liberalism or Keynesianism - the dilemma of economic policy format in times of chaos 2. Inclusiveness of economic growth as a postulate of the highest importance 3. Main threats and demons of the modern economy in the global and local scale.
Year
Issue
Pages
5-16
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c4f0feb5-30bc-4633-8bba-08c9746b8560
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.