PL EN


Journal
2011 | 151 | 197-208
Article title

Kryzys jako szansa innowacji w zarządzaniu

Authors
Content
Title variants
EN
Crisis as a Chance for Innovations in Management
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main objective of the paper is to shed the limelight on the issue of cultural conditioning of the changes and implementing strategies depending on levels of cultural dimensions such as power distance, individualism and uncertainty avoidance. The necessity to implement the innovations in management coming from the financial crisis, referred to in English literature as the man-made crisis, is the result of the orientation undertaken by companies- mainly for profits- before the crisis began. The purpose of the article is also to determine the cultural factors enabling any company operating in the particular cultural environment to enter the path leading to more socially responsible management.
Keywords
Contributors
author
  • Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin , bmazur@pb.bialystok.pl
References
  • Banajski R. 2010. Jakich zmian postaw moralnych konsumentów i menedżerów firm można oczekiwać po kryzysie finansowym?, „Prakseologia” nr 150.
  • Ćwik N., Dymowski J. Kilka słów o CSR i innowacjach. 2010–10–30. Dokument elektroniczny. [Tryb dostępu: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/kilka-slow-o-csr-i-innowacjach,3738.html].
  • Hamel G. What do managers dream about?, 2010–10–30. Dokument elektroniczny. [Tryb dostępu: http://www.managementexchange.com].
  • Hess M. Good Governance from Intercultural Perspective, referat wygłoszony na The Third International Congress on Intercultural Management in Łódź, the 20th of November, 2009, organizowanej przez SWSPiZ w Łodzi oraz Clark University.
  • Hofstede G. 2000. Kultury i organizacje, Warszawa.
  • Mazur B. 2010. Krytyczne tendencje w zarządzaniu a moralność. „Prakseologia” nr 150.
  • Mazur B. 2004. Znaczenie czynnika kultury w rozwoju zrównoważonym, „Prakseologia” nr 144.
  • Parboteeah K.P. Cullen J.B. 2003. Social Institutions and Work Centrality: Explorations Beyond National Culture. „Organization Science”, 14, 2.
  • Ścibiorek Z. 2010. Uwarunkowania procesu zarządzania w czasie kryzysu. Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu, red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski. Białystok. Wyd.WSFiZ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c4f3c0de-56e4-4e6f-8dea-709004d7b143
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.