Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | vol. 63, nr 2 | 25-36

Article title

An analytical method for construction of a fundamental portfolio

Authors

Content

Title variants

PL
Analityczna metoda wyznaczania portfela fundamentalnego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The classical models used for the construction of an investment portfolio do not take into account the fundamental values of the companies in question. The model of a fundamental portfolio adds this dimension to the classical criteria of profitability and risk. It is assumed that an investor selects stocks according to their attractiveness measured by some fundamental values of companies. In the paper the authors propose an analytical solution of the optimization problem of constructing a fundamental portfolio and present empirical examples of the calculation of fundamental portfolios of stocks listed on the Warsaw Stock Exchange.
PL
Klasyczne metody wyboru portfela inwestycyjnego nie biorą pod uwagę wartości fundamentalnej spółek. Model portfela fundamentalnego dodaje ten wymiar do klasycznych kryteriów zyskowności i ryzyka. Zakłada się w nim, że inwestor wybiera spółki według ich atrakcyjności inwestycyjnej, mierzonej za pomocą pewnych wskaźników fundamentalnych. W artykule przedstawiono propozycję analitycznego rozwiązania problemu optymalizacyjnego konstrukcji portfela fundamentalnego. Zaprezentowano też przykłady wyznaczania tą metodą portfeli fundamentalnych złożonych z akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

References

 • Ball R., 1992, The earnings–price anomaly, Journal of Accounting and Economics, vol. 15, pp. 319-345.
 • Basu S., 1977, Investment performance of common stocks in relation to their price-earnings ratios: A test of the efficient market hypothesis, Journal of Finance, vol. 3, pp. 663-682.
 • Fama E.F., French K.R., 1993, Common risk factors in the returns on stocks and bonds, Journal of Financial Economics, vol. 33, pp. 3-56.
 • Fama E.F., French K.R., 2006, Profitability, investment and average returns, Journal of Financial Economics, vol. 82, pp. 491-518.
 • Fama E.F., French K.R., 2015, A five-factor asset pricing model, Journal of Financial Economics, vol. 116, pp. 1-22.
 • Gąsiorkiewicz L., 2011, Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, vol. 4, pp. 323-326.
 • Jacobs B,. Levy K., 2013, Leverage aversion, efficient frontiers, and the efficient region, Journal of Portfolio Management, vol. 39, pp. 54-64.
 • Markowitz H., 1952, Portfolio selection, Journal of Finance, vol. 7, pp. 77-91.
 • Markowitz H., 1959, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, John Wiley and Sons, New York.
 • Mahalanobis P.C., 1936, On the generalized distance in statistics, Proceedings of the National Institute of Science. India, vol. 12, pp. 49-55.
 • Markowitz H., 1952, Portfolio selection, Journal of Finance, vol. 7, pp. 77-91.
 • Rutkowska-Ziarko A., 2013, Fundamental Portfolio Construction Based on Mahalanobis Distance, Algorithms from and for Nature and Life, Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization. Springer International Publishing Switzerland, pp. 417-426.
 • Rutkowska-Ziarko A., Garsztka P., 2014, Diversification of risk of a fundamental portfolio based on
 • semi-variance, Poznań University of Economics Review, vol. 14, pp. 80-96.
 • Sharpe W.F., 1963, A simplified model for portfolio analysis, Management Science, vol. 9, pp. 277-293.
 • Sierpińska M., Wędzki D., 1997, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Staszak M., 2017, Eksperymentalna ocena efektywności portfela fundamentalnego dla spółek z indeksu WIG20 za lata 2004-2016, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, vol. 18(4), pp. 672-678.
 • Stattman D., 1980, Book values and stock returns, The Chicago MBA: A Journal of Selected Papers,vol. 4, pp. 25-45.
 • Tarczyński W., 1995, O pewnym sposobie wyznaczania składu portfela papierów wartościowych, Przegląd Statystyczny, vol. 42, pp. 91-106.
 • Tarczyński W., 2002, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4f6359e-c983-4a09-938a-e70b510f1954
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.