Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 80 | 21-34

Article title

Wdrażanie systemu zarządzania jakością w administracji publicznej na przykładzie urzędu miasta

Title variants

EN
The Implementation of the Quality Management System in the Civil Service on the Basis of the Office of the Town

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na poziomie funkcjonowania administracji realizowana musi by konstytucyjna zasada "państwa prawa". Coraz bardziej pożądane staje się stosowanie metod zarządzania, które mogą i powinny usprawnić pracę urzędu, rozumianego jako podmiot świadczący konkretne usługi dla obywatela - klienta. Współczesne wymagania stawiane administracji oparte są na nowoczesnych i skutecznych standardach jakościowych ISO 9001. W artykule przedstawiono metodykę wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9001 w administracji publicznej na przykładzie urzędu miasta.
EN
On the level of the workings of an administration has to be realized constitutional principle "the state of right". There are more and more desirable apply to complying management methods, which can and should improve the work of an administration, understood as an organization serves for a concrete citizen - customer. The present requirements directed at the administration are based on modern and effective quality standards ISO 9001. This paper shows the methodology of implementation of the quality management system ISO 9001 in public administration on the example of The Office of the Town.

Contributors

  • Akademia Podlaska w Siedlcach

References

  • 1. Bank J., Zarządzanie przez jakość , Gebether i spółka , Warszawa 1996.
  • 2. Buchacz T., Jakość w placówkach publicznych, Puls Biznesu, 13 maja 2002.
  • 3. Mościcki B., Certyfikat ISO dla samorządów, Prawo i Gospodarka, XI 2000.
  • 4. Pająk H., Doświadczenie we wdrażaniu SZJ w jednostkach administracji samorządowej, Stowarzyszenie Konsultantów Umbrela Warszawa 2001.
  • 5. Rogala P., Przesłanki i uwarunkowania wdrażania systemu jakości samorządu Terytorialnego, Materia y informacyjne Stowarzyszenia Konsultantów Umbrela, Warszawa 2001.
  • 6. Skrzypek E., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Doświadczenia przedsiębiorstw, UMCS, Lublin 1994.
  • 7. Urbaniak M., Zarządzanie Jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004.
  • 8. Wysocki S., Zarządzanie jakością w administracji publicznej - warunki wprowadzenia i rola rządu [w:] Turowski B. Zarządzanie jakością w administracji samorządowej, Stowarzyszenie Konsultantów Umbrela, Warszawa 2001.
  • 9. Wysocki S., Przyjazny i sprawny urząd - usługi publiczne sprawnej jakości, Międzynarodowa Szkoła Jakości IV wersja - sektor publiczny 18-19 kwietnia 2002.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4fc71c0-a4db-4c6d-8507-7d50750638e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.