Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(218) | 243-251

Article title

Wiejska Polska (recenzja z: Maria Halamska, Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie)

Authors

Content

Title variants

EN
Rural Poland (review of: Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie [Rural Poland at the beginning of the XXI century. Thoughts on economy and society] by Maria Halamska)

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

243-251

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Socjologii, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń

References

  • CBOS 2006. Czy chcemy mieszkać na wsi czy w mieście? BS/122/2006, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_122_06.PDF.
  • CBOS 2013. Wieś polska – charakterystyka ludności rolniczej. BS/138/2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_138_13.PDF.
  • GUS 2011. Informacje o wstępnych wynikach Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/cpd/rde/xbcr/gus/psr_Info_wstepne_wyniki_psr_2010_300611.pdf.
  • Fedyszak-Radziejowska, Barbara. 2014. Społeczności wiejskie dziesięć lat po akcesji. Postawy, wartości i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. W: I. Nurzyńska i W. Poczta (red.). Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. Warszawa: Scholar, s. 153–172.
  • Kłodziński, Marek. 2014. Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. „Wieś i Rolnictwo” 2014: 102–110.
  • OECD. 2014. Innovation and Modernising the Rural Economy, OECD Publishing (DOI: 10.1787/9789264205390-en; http://dx.doi.org/10.1787/9789264205390-en).
  • Szeptycki, Aleksander i Zdzisław Wójcicki. 2003. Prognoza wyposażenia polskiego rolnictwa w ciągniki, kombajny i samochody. MOTROL: Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 5, http:/www.panol.lublin.pl/wydawnictwa/Motrol5_2003.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c505b0e2-1110-40be-8529-ba71398a8ef2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.