Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2005 | 7 | 7-17

Article title

Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania wiedzą

Content

Title variants

EN
The importance of organizational culture in the process of knowledge management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie wzajemnych związków istniejących między wiedzą i zarządzaniem wiedzą a kulturą organizacyjną. Szczególnie wiele miejsca poświęcono na ukazanie kultury organizacyjnej jako determinanty implementacji zarządzania wiedzą. Zaprezentowano także zarys metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej w procesie implementacji koncepcji zarządzania wiedzą.
EN
The aim of the article is to present the correlation between knowledge management (KM) and organizational culture (OC) in a company. The issue of organizational culture as a determinant of knowledge management implementation is widely described. In the last section of the article an outline of the methodology of diagnosing of the organizational culture in the process of implementation the idea of knowledge management is presented.

Year

Issue

7

Pages

7-17

Physical description

Dates

published
2005

Contributors

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

References

 • Bartosiński A., Bigram S. A. Training & Development, http://it.info.pl/artykuly/artykul_4121 .htm.
 • Barwacz K., Rozwój koncepcji zarządzania wiedzą, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 2003.
 • Brdulak J. J., Zarządzanie wiedzą, jako szansa wzrostu efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Referat wygłoszony na konferencji IFGN-u, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 5 listopada 2001, http://www.centrumwiedzy.edu.pl/cw/index.php?sm=104&ca=262&al=d al
 • Brdulak J. J., Rola twórczego myślenia w Zarządzaniu Wiedzą, Kielce 2001, http://www.jakubbrdulak.republika.pl/Publikacje/RTMwZW.pdf
 • Brzeziński M., Proces uczenia się zmian, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 3.
 • Chylewska J., Łapiński B., Hewitt Asociales Sp. z o.o., http://www.kadry.info.pl/artykuly/4567.htm
 • Erisman A. M., Jak zarządzamy wiedzą organizacji w głowach pracowników, http://gazeta-it.pl/archiwum/git07/jak_zarzadzamy.html
 • Gryszkiewicz K., Lipiec P., Stanek A., Kultura organizacyjna jako stymulator i inhibitor procesu uczenia się, Materiały Konferencyjne Sympozjum IOiZ Wydz. Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Gdański, 2001, http://www.strateg.edu.pl/dokonania.php?nr=l&n=4&r=ll
 • Kozioł L., Zarządzanie firmą w społeczeństwie informatycznym, AE Kraków 2002. Materiały Konferencji Naukowej. Bazy własne dorobek biblioteki AE, dokument nr: 78(-19888543)
 • Konecki K., Tobera P., Szkice z socjologii zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001, http://konecki.webpark.pl/publikacje/publikacjal0.html
 • Kozarkiewicz-Chlebowska A., Koncepcja zarządzania wiedzą - jej geneza, zastosowania i perspektywy, Artykuł 2001 AGH Kraków, www.egov.pl
 • Marciniak A., Pracownia Badań Społecznych w Sopocie, http://www.kadry.info.pl/artykuly/artykul_4390.htm
 • Mierzejewska B., "Rzeczpospolita" 24.02.2002.
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • Rudolf T., Raport Katedry Teorii Zarządzania pr. zbior. pod red. P. Płoszajskiego SGH, Warszawa 2001, http://www.knowledgeboard.com/download/3538/Raport-Zarz-dzanie-Wiedz-Bilans-do-wiadcze-.pdf.pdf
 • Sikorski Cz., Zachowanie ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 • Strojny M., Zarządzanie wiedzą jako czynnik zwiększania konkurencyjności organizacji gospodarczych, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 2, http://www.egov.pl/index.php?option=content&task=view&id=84&Ite mid=62
 • Sveiby K., Knowledge Management - Executive Excellence, March 2000, vol. 17.
 • Wojtowicz A., Diagnozowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów 2002, s. 277-286.
 • Badanie kultury organizacyjnej firmy, http://www.sensus.com.pl/KOF.ppt
 • Raport Katedry Teorii Zarządzania SGH, Warszawa 2000.
 • Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5090070-90ad-463d-85e7-b60cb61a5515
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.