PL EN


2012 | 20 | 3-4(77-78) | 67-75
Article title

PRZYSZŁOŚĆ DEMOKRACJI NA KUBIE

Content
Title variants
EN
The Future of the Democracy in Cuba
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Demokracja na Kubie i jej przyszłość to tematy ważne dla wszystkich tych, którzy Ameryką Łacińską i jej relacjami z Europą się interesują. Jednakże na samej wyspie wydaje się być tematem tabu. Wychodząc od koncepcji demokracji promowanej przez międzynarodowe organizacje oraz tej zawartej w Konstytucji Kuby, autor artykułu stara się wskazać obszary, w których mogłyby nastąpić zmiany idące ku demokratyzacji systemu na wyspie a także odpowiedzieć na pytanie jak w przyszłości będzie wyglądać demokracja w tym kraju.
PL
Democracy in Cuba and its future are the important topics to all those who are interested in Latin America and its relations with Europe. On the same island, one can say, that this subject is a taboo. Starting from the concept of democracy promoted by international organizations as well as that contained in the Constitution of Cuba, the author tries to identify areas where changes could be reach, also responds to the question of how he sees the future of democracy in Cuba.
Year
Volume
20
Issue
Pages
67-75
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Universidad Nacional, Costa Rica
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c509d2a5-6b7b-4d3e-8d90-d3469041cc2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.