Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 9 | 382-401

Article title

Przemiany demokratyczne w Polsce: stowarzyszenia a partie polityczne

Content

Title variants

EN
Democratic transformations in Poland: associations and political parties

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In advancing process of democratization of the political system in Poland, there are more and more recent efforts to its slowdown. Such a course of action is to replace the roles of NGOs in the example of associations in the political and electoral base. This is one-sided direction caused by commercial approach to obtain the position and power. We can recognize that this kind of behavior is dominated by the local environment. Social groups, which often behave like junta play an local important role. Unstable political system in Poland and getting worse and worse ratings in evaluation public opinion for political parties, causes a need to hide their own worldview. Including as member affluent individuals, authorities and popular person, creates a false image and obtains an impact on political-election decisions, not participating in selfless work for the community, which is characterized by non-profit organizations.

Year

Volume

9

Pages

382-401

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

 • Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu

References

 • Anderson B. , Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997.
 • Antoszewski A. i in., Partie i systemy partyjne Europy wschodniej, Wrocław 2003.
 • Baka W., W tyglu transformacji ustrojowej, Warszawa 2004.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka – w drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
 • Boć J. (red.), Administracja publiczna, Wrocław 2003.
 • Boni M. i in., Dyskusja o rozumieniu faktów, przemianach obyczaju, interpretacji historii, zawodności prognoz i konieczności reform, „Meritum” 1981, nr 1.
 • Bromke A. , Nacjonalizm w nowoczesnym świecie, Warszawa 2001.
 • Bugaj R. i in., Polska transformacja ustrojowa. Próba dyskursu – zarys perspektyw, Warszawa 2001.
 • Chodubski A. (red.), Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, Toruń 1997.
 • Chruściak R. i in., Polski system polityczny w okresie transformacji ustrojowej, Warszawa 1995.
 • Dyoniziak R. i in., Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Kraków 1994.
 • Eysenck M., Eysenck H., Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują?, Gdańsk 2003.
 • Garlicki L. , Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2005.
 • Grabowska M. , Szawiel T., Budowanie demokracji. Partie polityczne, Warszawa 2001.
 • Haliżak E. , Symonides J. , Kuźniar R. (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Warszawa 2003.
 • Halpern P. , Na tropach przeznaczenia. Z dziejów przewidywania przyszłości, Warszawa 2004.
 • Informator Polska 2005, Polska Agencja Prasowa, Warszawa 2005.
 • Jakimowicz A., Od Keynesa do teorii chaosu, Warszawa 2004.
 • Jaroch W., Przestępczość w procesach przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, Szczytno 2002.
 • Jasińska-Kania A., Naród, władza, społeczeństwo, Warszawa 1996.
 • Kasińska-Metryka A. (red.), Polska w dobie przemian, „Cywilizacja i Polityka” 2004.
 • Knyżewski K., Partie i systemy partyjne w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, Warszawa 1998.
 • Kowalczyk K., Sielski J. (red.), Polskie partie i ugrupowania parlamentarne, Toruń 2004.
 • Kurczewska J. (red.), Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, Warszawa 2004.
 • Kustra E. , Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Toruń 2000.
 • Leska-Ślęzak E. , Świętochowska U. , Patologie cywilizacji współczesnej, Toruń 1999.
 • Łukasiewicz J., O determinizmie, [w:] idem, Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane, Warszawa 1961.
 • Mielczarek A. , Nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Warszawa 2004.
 • Nocoń J., Elity polityczne. Studium interpretacji funkcjonalnej, Toruń 2005.
 • Osiatyński W. , Wizja Stanów Zjednoczonych w pismach ojców założycieli, Warszawa 1977.
 • Pareto V. , Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne, Warszawa 1994.
 • Paszkiewicz A. K. , Partie i koalicje polityczne III RP, Wrocław 2004.
 • Pius XII, Przemówienie z dnia 1 czerwca 1941 r., Watykan 1941, [w:] J. Keller, Katolicka doktryna społeczna, Warszawa 1989.
 • Reina P., Droga do „Okrągłego Stołu”. Zakulisowe rozmowy przygotowawcze, Warszawa 1998.
 • Rydlewski G. , Rządzenie koalicyjne w Polsce, Warszawa 2000.
 • Skrzydło W., Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1997.
 • Smolski R., Smolski M. , Stadtmüller E. H. , Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska, Wrocław 1999.
 • Sochacki O. (red.), Socjologia polityki w Polsce, Gdańsk 1991.
 • Sokół W., Żmigrodzki M. (red.), Encyklopedia politologii, t. 1, Kraków 1999.
 • Sokół W., Żmigrodzki M. (red.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin 2003.
 • Sokół W., Żmigrodzki M. , Współczesne partie i systemy partyjne, Lublin 2005.
 • Tempczyk M. , Teoria chaosu a filozofia, Warszawa 1998.
 • Tuleja P., Prawo konstytucyjne, Łódź 1995.
 • Wasilewski D., A co z Polską?, Wrocław 2005.
 • Wehler H. U., Modernizacja, nacjonalizm, społeczeństwo, Warszawa 2004.
 • Wołek A., Demokracja nieformalna. Konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej po 1989 r., Warszawa 2004.
 • Zagadnienia badawcze politologii w odniesieniu do polityki lokalnej i regionalnej, [w:] M. J. Malinowski, M. Burdelski, R. Ożarowski, Problemy badawcze politologii w Polsce, Warszawa – Gdańsk 2004.
 • Zaremba M. , Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005.
 • Zdort M. D., Recepta na rozłamy, „Rzeczpospolita”, 8 maja 2002 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c50c7754-1239-40c4-a5c4-c43e7b32686b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.