Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 5 | 207-213

Article title

Potencjał marki Limito na trójmiejskim rynku usług gastronomicznych

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych na prośbę firmy Limito na przełomie grudnia 2010 roku i stycznia 2011. W pracy omówione zostały wyniki badań przeprowadzonych głównie pod kątem znajomości marki Limito oraz jej asortymentu. Uzyskane podczas wywiadu bezpośredniego informacje dotyczyły specyfiki dostaw ryb i owoców morza oraz obrazują charakterystyczne cechy zamówień. Badanie spontanicznej i sugerowanej znajomości marki Limito przyniosły wiele ciekawych rezultatów. Okazało się między innymi, iż 89,5% restauracji odwiedzanych jest przez przedstawicieli dystrybutorów, a nie producentów skąd wynikać może mniejsza znajomość rzeczywistych nazw marek wśród restauratorów. Jeżeli chodzi o rozpoznawalność marki Limito, najniższy jej poziom zgodnie z przeprowadzonymi badaniami charakteryzuje Gdynię. 89,5% respondentów jest usatysfakcjonowanych z portfolio firmy, a tylko 8% zwróciło uwagę na braki oferty (w postaci świeżych ryb). Za najlepszy z oferowanych produktów uznano łososia norweskiego – 28,9%. Znaczący procent respondentów docenił wysoką jakość produktów marki Limito jednocześnie podkreślając jednak, iż są one zbyt drogie w porównaniu z konkurencją. W przypadku 92,1% badanych restauracji, kucharze nie należą do żadnego z funkcjonujących na rynku stowarzyszeń branżowych, wykazują się jednak dużą aktywnością na w ramach pokazów kulinarnych (28,6%) oraz szkoleń (28,6%) co zachęca do rozszerzenia akcji promocyjnych na tym obszarze. Najbardziej kuszącą formą zachęty dla potencjalnych nowych klientów okazały się większe rabaty cenowe 65,8%. W oparciu o zgromadzone dane wskazano szereg rozwiązań, które mogą korzystnie wpłynąć na wizerunek marki Limito.
EN
The following article presents the results of a study conducted all through December 2010 and January 2011 for a local company called Limito. Information gathered through direct interview was in a big part about specifics of fish and seafood deliveries. The study spontaneous recognition of the brand led to many interesting findings. As it turned out, 89,5% of restaurants were visited by the representatives of distribution companies, and not by producer ones, which may be the explanation as for why restaurateurs do not know the actual brand names of the products they are purchasing. When it comes to the Brand Limito, the lowest level of recognition was in Gdynia. 89,5% of respondents are satisfied with the product portfolio of the company, and only 8% complained about the lack of fresh fish in the Limito`s offer. As the best product was chosen Norwegian Salmon- 28,9%. A big percentage of respondents emphasized that Limito is a brand that is characterized by high quality adding at the same time that the price is a little big to high in comparison to the competition. In 92,1% cases, the cooks do not belong to any of the industry assosiations, but the are actively taking part in trainings (28,6%) and cooking shows (28,6%), which fact encourages to increase promotion in the areas. The most tempting for new potential clients turned out to be higher discounts- 65,8%. Based on that data many resolutions, which could positively influence the perception of Limito brand, have been proposed.

Year

Issue

5

Pages

207-213

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c513adda-47b6-4736-a330-8a17626b94e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.