Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 9 | 4 | 294-298

Article title

Przebieg państwowego egzaminu na fizjoterapeutę w systemie szkolnictwa niemieckiego

Content

Title variants

EN
The Course of the State Examination for a Physiotherapist in the German School System

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Fizjoterapia należy do zawodów medycznych, które polegają na udzielaniu kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie usprawniania, profilaktyki oraz przywracania zdrowia. W niemieckim systemie szkolnictwa uzyskanie zawodu fizjoterapeuty możliwe jest w wyniku ukończenia 3-letniej szkoły wyższej lub zawodowej i zdania egzaminu państwowego. Dodatkowo uczeń zobligowany jest do zdania szeregu egzaminów ustnych i pisemnych. Egzamin państwowy jest praktyczny i opiera się na dwóch studiach przypadków – postępowania rehabilitacyjnego z pacjentem.
EN
Physiotherapy belongs to medic competitions, which consist in providing comprehensive health services in the field of rehabilitation, prevention and restoration of health. In the German system of education, getting a physiotherapist's profession is possible as a result of completing a three-year university or vocational school and passing the state examination. In addition, the student is required to perform a number of oral and written examinations. The state exam is practical and is based on two case studies – rehabilitation with the patient.

Year

Volume

9

Issue

4

Pages

294-298

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

  • Bodden – Kliniken Akademisches Lehrkrankenhaus Universitätsmedizin Rostock, Deutschland

References

  • Bahm, J. (2003). Zeitschrift für Physiotherapeuten: Interdisziplinäre Behandlungskonzepte bei kindlicher Plexuslähmung. Sonderdruck, 55(1), 18–25.
  • Hałoń, M., Tomczak, H., Lass, P. (2008). Kształcenie fizjoterapeutów w krajach Unii Europejskiej. Balneologia Polska, 4, 341–346.
  • Jones, M., Jensen, G. i in. (2000). Clinical Reasoning in Physiotherapy. W: J. Higgs, M. Jones (red.), Clinical Reasoning in the Health Professions (s. 312–333). Oxford: Butterworth- -Heinemann.
  • Kultusminister Konferenz, das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland 2017.
  • Materiały niepublikowane szkoły (2018). Alexander Schmorell am Klinikum Sudstsdt und der HRO.
  • Gesetzlicher Ablauf der praktischen Prüfung am Patienten 2018.
  • Starczyńska, M., Błaszkiewicz, E., Kiebzak, W. (2011). Zawód fizjoterapeuty w opinii grupy zawodowej. Fizjoterapia Polska, 3/4, 227–239.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c514094a-3e2d-426b-868a-248194a28dcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.