Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 469 | 11-20

Article title

Analiza rozkładu pierwszej cyfry znaczącej danych finansowych wybranych spółek z sektora mediów notowanych na GPW w Warszawie

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Do grona metod analizy danych zalicza się tzw. analizę cyfrową, w ramach której przeprowadza się m.in. test pierwszej cyfry znaczącej. Analizy cyfrowe, bazujące na prawie Benforda, znajdują swoje zastosowanie w procesie oceny jakości zbiorów danych liczbowych. Są one też wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości występujących w danych finansowych, w tym: oszustw podatkowych, księgowych itp. W artykule zaprezentowano wyniki analizy rozkładu pierwszej cyfry znaczącej dla danych zaczerpniętych ze sprawozdań finansowych wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do oceny zgodności empirycznego rozkładu pierwszej cyfry znaczącej z rozkładem teoretycznym, jakim jest rozkład Benforda, wykorzystano: test istotności dla frakcji, test zgodności chi-kwadrat, średnie bezwzględne odchylenie (MAD). Przedstawiono również rankingi spółek, biorąc pod uwagę poziom zgodności rozkładu cyfr na pierwszej pozycji znaczącej z prawem Benforda.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c51c457b-ca7e-43c0-bb6b-09f16ae44c34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.