PL EN


2017 | 469 | 11-20
Article title

Analiza rozkładu pierwszej cyfry znaczącej danych finansowych wybranych spółek z sektora mediów notowanych na GPW w Warszawie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Do grona metod analizy danych zalicza się tzw. analizę cyfrową, w ramach której przeprowadza się m.in. test pierwszej cyfry znaczącej. Analizy cyfrowe, bazujące na prawie Benforda, znajdują swoje zastosowanie w procesie oceny jakości zbiorów danych liczbowych. Są one też wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości występujących w danych finansowych, w tym: oszustw podatkowych, księgowych itp. W artykule zaprezentowano wyniki analizy rozkładu pierwszej cyfry znaczącej dla danych zaczerpniętych ze sprawozdań finansowych wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do oceny zgodności empirycznego rozkładu pierwszej cyfry znaczącej z rozkładem teoretycznym, jakim jest rozkład Benforda, wykorzystano: test istotności dla frakcji, test zgodności chi-kwadrat, średnie bezwzględne odchylenie (MAD). Przedstawiono również rankingi spółek, biorąc pod uwagę poziom zgodności rozkładu cyfr na pierwszej pozycji znaczącej z prawem Benforda.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c51c457b-ca7e-43c0-bb6b-09f16ae44c34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.