Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22 | 57-74

Article title

Religijne odczarowanie świata a powstanie nauki

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł analizuje znaczenie religijnego „odczarowania świata” dla narodzin nauki w cywilizacji zachodniej. Omawiam dwa główne znaczenia tego pojęcia, tj. poznawcze, obecne w pracach Maxa Webera, oraz aksjologiczne, założone w teorii sekularyzacji Petera L. Bergera. Obaj autorzy utrzymują, że po raz pierwszy do odczarowania świata doszło w starożytnym Izraelu. Jednakże nauka wówczas się nie narodziła. Powstaje ważne pytanie: czy rzeczywiście odczarowanie stanowi konieczny warunek powstania nauki? W rzeczywistości, choć w judaizmie miało miejsce odczarowanie aksjologiczne, to nie dokonało się wówczas w znaczącym stopniu odczarowanie poznawcze. Studium Waltera F. Otta nad religią homerycką ukazuje niemal kompletne odczarowanie poznawcze, a jednocześnie potężne religijne oczarowanie aksjologiczne poglądu na świat w starożytnej religii greckiej. Obie postawy mogły skutecznie przyczynić się do ustanowienia naukowego sposobu myślenia.

Year

Issue

22

Pages

57-74

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska

References

 • Alexander P.S., Enoch and the Beginnings o f Jewish Interest in Natural Science, (w:) Ben- -Dov J., Sanders S. (red.), Ancient Jewish Sciences and the History o f Knowledge in Second Temple Literature, New York University Press, New York 2014, s. 25-50.
 • Andreski S., Maxa Webera olśnienia i pomyłki, przeł. K.Z. Sowa, PWN, Warszawa 1992.
 • Ben-Dov J., Ideals o f Science: The Infrastructure o f Scientific Activity in Apocalyptic Literature and in the Yahad, (w:) Ben-Dov J., Sanders S. (red.), Ancient Jewish Sciences and the History o f Knowledge in Second Temple Literature, New York University Press, New York 2014, s. 109-152.
 • Berger P.L., Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, przeł. W. Kurdziel, Nomos, Kraków 1997.
 • Hegel G.W.F., Wykłady z filozofii religii, t. 2, przeł. S.F. Nowicki, WN PWN, Warszawa 2007. Julian Apostata, Listy, przeł. W. Klinger, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 1962.
 • Kozyr-Kowalski S., Weberowska socjologia religii a teoria społeczeństwa jako całości, (w:) Weber M., Szkice z socjologii religii, KiW, Warszawa 1984, s. 7-68.
 • Malinowski B., Dzieła, t. 7: Mit, magia, religia, przeł. B. Leś, D. Praszałowicz, PWN, Warszawa 1990.
 • Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przeł. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, PWN, Warszawa 1982.
 • Otto W.F., The Homeric Gods. The Spiritual Significance o f Greek Religion, Pantheon Books Inc., New York 1954.
 • Reed A.Y., “Ancient Jewish Sciences” and the Historiography o f Judaism, (w:) Ben-Dov J., Sanders S. (red.), Ancient Jewish Sciences and the History o f Knowledge in Second Temple Literature, New York University Press, New York 2014, s. 195-254.
 • Russo L., Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna, przeł. I. Kania, Universitas, Kraków 2005.
 • Snell B., Odkrycie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego myślenia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa, 2014.
 • Spencer H., First Principles, Watts & CO., London 1946.
 • Spencer H., The Principles o f Sociology, t. 1, D. Appleton & Company, New York 1912.
 • Weber M., Dzieła zebrane z socjologii religii. Etyka gospodarcza religii światowych, t. 3: Starożytny judaizm, przeł. D. Motak, Nomos, Kraków 2000.
 • Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeł. J. Miziński, Test, Lublin 1994.
 • Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, P. Dybel, Znak, Kraków 1998.
 • Weber M., Szkice z socjologii religii, przeł. J. Prokopiuk, KiW, Warszawa 1984.
 • Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 2006.
 • Wipszycka E., O starożytności polemicznie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1234-4087

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c51f5410-c997-4ea5-818c-435e53ea8c0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.